Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

RAPORT Z OSIĄGANIA
ŚREDNICH WYNAGRODZEŃ NAUCZYCIELI
PRZEZ SAMORZĄDY
ZA LATA 2009 DO 2015

Autorzy: Bogdan Stępień & Zespół

Raport zawiera około 12 tys. stron w formie tabel i wykresów
- szczegółowych i zagregowanych, wszystkich samorządów w kraju
i kierowany jest przede wszystkim do samorządów i nauczycieli

Dostęp do tego raportu jest odpłatny

 1. Zamawianie odpłatnego dostępu do raportu >> tutaj,

 2. Kto odtrzyma bezpłatny dostęp do raportu? >> tutaj,

 3. Dostęp do raportu dla dziennikarzy >> tutaj,

 4. Opinie, uwagi i sugestie na temat raportu >> tutaj,
Wykupując dostęp do tego Raportu wspierasz/finansujesz/subwencjonujesz
niezależne badania, analizy i raporty - czyli rzecz bezcenną.

ŚREDNIE WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI W TEORII I PRAKTYCE

Niekoniecznie przed rozpoczęciem zapoznawania się z tym raportem, ale wcześniej lub później, jeżeli będziesz chciała/chciał zrozumieć średnie wynagrodzenia nauczycieli i zrozumieć rzeczy podstawowe wynikające z tego raportu powinnnaś/powinieneś zapoznać się z tym opracowaniem >> średnie wynagrodzenia nauczycieli w teorii i praktyce.

I ZESTAW INFORMACJI - tabele i wykresy

Część podstawowa raportu z osiągania przez samorządy średnich wynagrodzeń nauczycieli za lata 2009 - 2015:
Zestawienie tabel       Zestawienie wykresów
       gminy           powiaty
i m.grodz.
   woje-
wództwa
    gminy   powiaty
i m.grodz.
  woje-
wództwa
A B A B A B C D C D C D
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 dolnośląskie
2 kujawsko-pomorskie
3 lubelskie
4 lubuskie
5 łódzkie
6 małopolskie
7 mazowieckie
8 opolskie
9 podkarpackie
10 podlaskie
11 pomorskie
12 śląski
13 świętokrzyskie
14 warmińsko-mazurskie
15 wielkopolskie
16 zachodniopomorskie

II ZESTAW INFORMACJI - rozkłady i dystrybuanty wg lat

Rozkłady (kolumny R) oraz dystrybuanty (kolumny D) odstępstwa w osiąganiu przez samorządy średnich wynagrodzeń nauczycieli wg stopni awansu od ich średniego wynagrodzenia minimalnego wg art. 30a ustawy KN - wg lat i stopni awansu.
Poniższe rozkłady i dystrybuanty obejmują wszystkie samorządy danego województwa.
2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015
R   D    R   D    R   D    R   D    R   D    R   D    R   D
1   2    3   4    5   6    7   8    9   10    11   12    13   14
1 dolnośląskie              
2 kujawsko-pomorskie              
3 lubelskie              
4 lubuskie              
5 łódzkie              
6 małopolskie              
7 mazowieckie              
8 opolskie              
9 podkarpackie              
10 podlaskie              
11 pomorskie              
12 śląski              
13 świętokrzyskie              
14 warmińsko-mazurskie              
15 wielkopolskie              
16 zachodniopomorskie              
caly kraj              

III ZESTAW INFORMACJI - rozkłady i dystrybuanty wg awansów

Rozkłady (kolumny R) oraz dystrybuanty (kolumny D) odstępstwa w osiąganiu przez samorządy średnich wynagrodzeń nauczycieli wg stopni awansu od ich średniego wynagrodzenia minimalnego wg art. 30a ustawy KN - wg stopni awansu i lat.
Poniższe rozkłady i dystrybuanty obejmują wszystkie samorządy danego województwa.
stażyści    kontraktowi    mianowani    dyplomowani
R     D R     D R     D R     D
1     2 3     4 5     6 7     8
1 dolnośląskie            
2 kujawsko-pomorskie            
3 lubelskie            
4 lubuskie            
5 łódzkie            
6 małopolskie            
7 mazowieckie            
8 opolskie            
9 podkarpackie            
10 podlaskie            
11 pomorskie            
12 śląski            
13 świętokrzyskie            
14 warmińsko-mazurskie            
15 wielkopolskie            
16 zachodniopomorskie            
caly kraj            

IV ZESTAW INFORMACJI - podsumowujące charakterystyki rozkładów

     Tabele          Wykresy do tabel - wg stopni awansu:
stażyści kontraktowi mianowani dyplomowani
1 2 3 4 5
1 dolnośląskie
2 kujawsko-pomorskie
3 lubelskie
4 lubuskie
5 łódzkie
6 małopolskie
7 mazowieckie
8 opolskie
9 podkarpackie
10 podlaskie
11 pomorskie
12 śląski
13 świętokrzyskie
14 warmińsko-mazurskie
15 wielkopolskie
16 zachodniopomorskie
caly kraj

V NIEKTÓRE 100% pewniaki
    ewidentne błędy w sprawozdaniach niektórych samorządów

W trakcie prac nad tym raportem wykryliśmy wiele ewidentnych - przy sporządzaniu przez samorządy sprawozdań z osiągania średnich wynagrodzeń nauczycieli - błędów, trzy z nich przedstawiamy poniżej.

 1. Pierwszy ewidentny błąd - błąd przy wprowadzaniu danych do sprawozdania:
  Proszę spojrzeć na kwotę wydatków poniesionych na nauczycieli dyplomowanych w roku 2014 przedstawioną tutaj - w kolumnie 8. Efekt graficzny błędu dostępny tutaj.

 2. Drugi ewidentny błąd - błąd przy gromadzeniu błędnych danych ze szkół(?):
  Proszę spojrzeć na kwotę wydatków poniesionych na nauczycieli dyplomowanych w roku 2014 przedstawioną tutaj - w kolumnie 8. Efekt graficzny błędu dostępny tutaj.

 3. Trzeci ewidentny błąd - błąd metodologiczny od roku 2012 do 2014:
  Proszę spojrzeć na liczby etatów nauczycieli - szczególnie dyplomowanych i mianowanych - w obu okresach za lata 2012 do 2014, przedstawione tutaj - w kolumach 5 i 6. Efekt graficzny błędu dostępny tutaj i tutaj.

Jeżeli samorządy, których dotyczą ww. błędy, przedstawią odpowiednio skorygowane sprawozdania swoim RIO i przedstawią nam je również, to te korekty zostaną uwzględnione ale dopiero w kolejnej edycji tego raportu, bo jego wygenerowanie nie ma nic wspólnego z przysłowiowymi 5-ma minutami.

Nie jest wykluczone, że korekta trzeciego z ww. błędów - w przeciwieństwie do wcześniejszych - spodowuje pojawienie się dopłaty, przynajmniej na niektórych stopniach awansu zawodowego tego samorządu.

Wyżej wymienione błędy, to nie jedyne i oczywiste, jaki wykryliśmy w sprawozdaniach samorządów. Nie przedstawiamy ich więcej, aby nie odbierać chleba regionalnym izbom obrachunkowym, a ponadto nie ma takiej możliwości, aby analizując tylko sprawozdania wykryć wszystkie błędy z zakresu średnich wynagrodzeń nauczycieli.