Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Informacja na temat wyboru aplikacji SWN

     Aplikacja SWN, to sprawdzony, bardzo tani i prosty w obsłudze profesjonalny bazodanowy program komputerowy do kalkulacji średnich wynagrodzeń nauczycieli oraz naliczania jednorazowych dodatków uzupełniających (art. 30a ustawy KN). Oprócz tego, program ten posiada unikalną procedurę prognozującą z dużym wyprzedzeniem dopłaty (jdu) - na koniec roku - na poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli.

Istnieją dwie wersje aplikacji SWN - dwa rozwiązania:

  1. SWN dla ZEAS - dotyczy scentralizowanej księgowości szkół prowadzonej przez jeden podmiot w całej JST (np. podmiot typu ZEAS, Centrum Usług Wspólnych, itp.)

  2. SWN dla JST - dotyczy księgowości rozproszonej tzn. każda szkoła prowadzi swoją księgowość, w tym przypadku są dwa programy: SWN dla JST oraz SWN dla szkoły. Aplikacja SWN dla JST jest aplikacją scalającą dane ze szkół.

Od samego początku, czyli od 2009 r. z aplikacji SWN korzystają samorządy z całej Polski, od gmin wiejskich, poprzez miejsko-wiejskie, miejskie, miasta grodzkie, aż do powiatów ziemskich - starostwa.