403 Forbidden

Od dnia 12 grudnia 2015 r.

zasoby serwera www.iar.pl

są niedostępne dla osób korzystających z internetu poprzez hosty

MINISTERSTWA FINANSÓW

oraz

MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ

Ograniczenie to wprowadzone zostało na czas nieokreślony
i jest reakcja na brak merytorycznej odpowiedzi MF i MEN na wezwanie z dnia 24 września 2015 r.
ws. uzgodnienia wspólnego stanowiska dot. art. 32 tzw. ustawy okołobudżetowej na rok 2015
i/lub brak merytorycznej odpowiedzi na petycję z dnia 27 listopada 2015 r. w tej samej sprawie.