OFERTA WYKONANIA ANALIZY KOSZTÓW OŚWIATOWYCH W JST

 

1.    Wykonam szczegółowe analizy kosztów oświatowych w jst a w tym:

-        Dokonam podziału subwencji pomiędzy poszczególne szkoły,

-        Określę warunki, jakie musi spełnić jst, aby zrównoważyć subwencję na wydatki na nauczycieli z szacowanymi wydatkami na ten cel,

-        Dokonam szczegółowych analiz kosztów w rozbiciu na poszczególne szkoły.

2.    Przygotuję wnioski wynikające z analiz.

3.    Zaprezentuję wyniki analiz oraz wnioski dla odpowiednich grup:

-        Rady,

-        Dyrektorów szkół,

-        Inne do uzgodnienia.

4.    Przekażę jst odpowiednią aplikację w oparciu, o którą wykonam analizy.

 

Kontakt:

Bogdan Stępień

tel. 505 797 698

bodan@iar.pl

 

Dotychczas wykonane analizy