Home
Aktualności
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
IAR poleca
AKO
Kontakt
 
   
 

Komentarz do „wystąpienia pokontrolnego” oraz protokołu sporządzonego przez Regionalną Izbę Obrachunkową w ***** w części dotyczącej jednorazowego dodatku uzupełniającego.

2011-11-07, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót

Podobnie jak w poprzednim komentarzu do wystąpienia pokontrolnego tak i w tym, dane na temat RIO i jednostki samorzadu terytorialnego zostały utajnione. Zostały utajnione z takich samych powodów jak i w poprzednim komentarzu.

Historia: jak doszło do pracy nad tym komentarzem?

W styczniu 2011 r. w czasie pracy nad „Komentarzem do wystąpienia pokontrolnego sporządzonego przez RIO w ... dla jst ... w części dotyczącej naliczania jdu.” zadzwoniła do mnie pani dyrektor Zespołu Administracyjnego Szkół w … (nazywanego dalej ZAS) z prośbą czy mógłbym wyjaśnić kilka kwestii pracownikowi RIO kontrolującemu poprawność naliczenia przez ZAS jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli (jdu). Odpowiedziałem, że tak i porozmawiałem z pracownikiem RIO. Z przeprowadzonej rozmowy wnioskowałem, że pracownik RIO miał braki w wiedzy z zakresu średnich wynagrodzeń nauczycieli. Pracownikowi temu wskazałem błędy w jego rozumowaniu i sprawę uznaliśmy za wyjaśnioną.

W pierwszych dniach maja 2011 r. zwróciła się do mnie ponownie pani dyrektor ZAS z prośbą, tym razem jednak o pomoc w „obaleniu” zarzutów postawionych w protokole pokontrolnym przez RIO w zakresie niepoprawnego naliczenia jdu dla nauczycieli. Pani dyrektor przesłała mi drogą elektroniczną dokumentację pokontrolną. Z dokumentacji tej jednoznacznie wynika, że pracownik sporządzający zarzuty w sprawie jdu ma bardzo słabą wiedzę z zakresu matematyki a w szczególności nie posiada zmysłu analityka. Od każdej służby państwowej mamy prawo oczekiwać profesjonalizmu! Czasy urzędników carskich - dręczących lud polski - wyposażonych w pieczęcie powinny dawno minąć! Powinny minąć, ale wygląda na to, że nie minęły.

Z braku czasu na szczegółowe opisanie absurdalnych zarzutów postawionych jst przez RIO w …, namawiałem jst do niewykonania zaleceń pokontrolnych tak, jak to miało miejsce w jst opisanej w wyżej wymienionym komentarzu. W tym przypadku jednak jst postanowiła sama ustosunkować się do zarzutów RIO i w konsekwencji „popłynęła”. „Popłynęła”, bo nie była w stanie samodzielnie „obalić” absurdalności zarzutów RIO. Zawsze „obalanie” absurdów nie jest łatwe, tym bardziej, że ma się do czynienia z urzędnikiem państwowym – kontrolującym, wyposażonym w pieczęcie oraz dziadowskie „prawo”!

Przeczytaj >> Pełny komentarz do wystąpienia pokontrolnego.

Wioski i inne tam … , zamieszczone w pełnym komentarzu.

1. Regionalna Izba Obrachunkowa w ***** przedstawiając zarzuty ZAS-owi w ***** niepoprawnej kalkulacji jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli nie przedstawiła przepisów prawa, które zostały „złamane” ani też nie przedstawiła wywodów logicznych, z których wynikałaby niepoprawność zastosowanych przez jst metod kalkulacji.

2. Regionalna Izba Obrachunkowa w ***** narzuca/nakazuje ZAS-owi swoje metody kalkulacji (czasem nawet bardzo, bardzo absurdalne) stwierdzając powinny wynieść, przyjmować wyłącznie, bez przywołania przepisów prawa albo wywodów logicznych, że rzeczywiście powinny wynieść i przyjmować wyłącznie.

3. Dowiedziałem się ostatnio, że Regionalna Izba Obrachunkowa w ***** była bardzo aktywna w 2009 r. w szkoleniu jednostek samorządu terytorialnego w zakresie średnich wynagrodzeń nauczycieli. Czy wiedza przekazywana jednostkom samorządu terytorialnego była taka jak zastosowana przez RIO w ***** w omawianym tu komentarzu?

4. Omawiane w tym komentarzu problemy, w zakresie stosowania przepisów prawa dotyczącego średnich wynagrodzeń nauczycieli są kolejnym dowodem na to, że opracowane przez zasoby kapitału ludzkiego Ministerstwa Edukacji Narodowej akty prawne są bardzo, bardzo kiepskiej jakości, są wyjątkowo złej jakości. Z innych wywodów wynika, że są BUBLAMI PRAWNYMI, za które pani Katarzyna HALL powinna być już dawno, dawno temu zdymisjonowana.

5. Na podstawie wiedzy, którą dysponuję mogę postawić twierdzenie, że: nie da się zbudować spójnego algorytmu kalkulacji średniomiesięcznego etatu wg obowiązującego prawa nie prowadzącego do większych lub mniejszych absurdów/paradoksów! Przedstawiać jednak tego dowodów nie zamierzam, bo przygotowanie takiego dowodu wymaga ogromnego nakładu pracy.

6. Regionalne Izby Obrachunkowe powinny być wyjątkowo i to bardzo tolerancyjne wobec metod stosowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie osiągania przez nie średnich wynagrodzeniach nauczycieli! Powinny się tak zachowywać, bo ustanowione w tym zakresie prawo jest wyjątkowo dziadowskie a przede wszystkim bublowate!

7. To, że art. 30a ustawy Karta Nauczyciela jest bublem prawnym wiedziałem zaraz po jego pierwszym przeczytaniu a było to gdzieś na przełomie lutego i marca 2009 r. Przyznam szczerze, że mi się flaki wywracały przy jego czytaniu, i tak mi już pozostało do dziś!

8. Ktoś z czytelników zapewne zarzuci mi, że bardzo ostro krytykuję MEN i RIO’a. Tak, to prawda, ostro krytykuję z tym, że może nawet za mało ostro! Tyle pracy w naprawę prawa z zakresu średnich wynagrodzeń nauczycieli, które już w samych fundamentach jest BUBLEM prawnym, co osobiście włożyłem, nikt w Polsce nie włożył! Wiele z moich przemyśleń zostało w sposób ukryty zajumanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i zastosowanych w prawie. Były też sytuacje, w których skutecznie zablokowałem część projektowanych zmian w prawie lub też przyczyniłem się do tego, że złe zapisy zostały zastąpione dobrymi. Na ostatnich dwóch stronach tego komentarza zamieszczone są moje lub mojego współautorstwa prace na temat jdu, proszę się z nimi zapoznać.

9. Co Regionalne Izby Obrachunkowe w tym czasie i w tym zakresie zrobiły? Ano zrobiły, zrobiły! Namówiły zasoby kapitału ludzkiego Ministerstwa Edukacji Narodowej do tego, aby w przepisach prawa zapisać zaokrąglanie etatów nauczycieli do dwóch miejsc po przecinku! Dlaczego do dwóch a nie trzech, dlaczego do dwóch a nie jednego, dlaczego do dwóch a nie …? Dla Regionalnych Izb Obrachunkowych to było NAJWAŻNIEJSZE! Innych problemów Regionalne Izby Obrachunkowe absolutnie nie widzą! Nie widzą np. tego, że wzór podany w załączniku Nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2010 r. określający wysokość jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczyciela jest niezgodny z § 5 tegoż rozporządzenia, nie widzą tego i owego, jest tego tak duża ilość, że nie będę tu wszystkiego wypunktowywał! Tego, to oni nie widzą! Dodam jeszcze i to, że RIO’a nie widzą również i tego, że kwota różnicy określona w tabeli w kolumnie 10 załącznika Nr 2 do rozporządzenia MEN z dnia 13 stycznia 2010 r. jest niezgodna z kwotą różnicy określonej przez art. 30a ust. 2 ustawy - Karta Nauczyciela! Jakże można takie rzeczy widzieć, skoro szkołę podstawową dawno, dawno temu się ukończyło! Pobrane nauki w szkole podstawowej przez zasoby kapitału ludzkiego Regionalnych Izb Obrachunkowych podobnie zresztą jak i Ministerstwa Edukacji Narodowej mają już ich nie obowiązywać? Jest jakiś wydany akt prawny z tego powodu? Póki co, to nic mi o tym nie wiadomo! Ktoś z czytelników ma w tym zakresie większą wiedzę? Proszę o info.

10. Muzyka gra, ludzie tańczą a *****-MEN robi swoje: raduje nam dzieci oraz ich globalizuje i psuje prawo jak tylko może, a edukacja schodzi nam coraz bardziej na psy!

11. Dotąd należy nękać zasoby kapitału ludzkiego Ministerstwa Edukacji Narodowej, aż wreszcie art. 30a ustawy Karta Nauczyciela zostanie od podstaw na nowo zbudowany, zostanie zbudowany w taki sposób, że będzie prosty, zrozumiały a przede wszystkim funkcjonalny w stosowaniu i ograniczający do minimum nakłady pracy ze strony jednostek samorządu terytorialnego oraz Regionalnych Izb Obrachunkowych. Nie przystoi tak szacownej instytucji, jaką powinno być Ministerstwo Edukacji Narodowej, aby jego zasoby kapitału ludzkiego były tak mizernej jakości!

12. Przy tej okazji sygnalizuję, że mogą wystąpić już w tym roku, czyli 2011 sytuacje w niektórych jednostkach samorządu terytorialnego nie do pozazdroszczenia. Jeżeli jst nie wypłaci z braku środków finansowych wynagrodzeń nauczycielom za grudzień w grudniu a zrobi to dopiero w styczniu 2012 r., mogą pojawić się nieprawdopodobne problemy - inaczej nieprawdopodobnie wysokie jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli! Te problemy będą wynikać z dziadowskiego prawa opracowanego przez zasoby kapitału ludzkiego Ministerstwa Edukacji Narodowej – pod kierownictwem pani Katarzyny HALL.

13. Posiadam odpowiednią wiedzę w oparciu, o którą jestem w stanie opracować akt prawny (akty prawne) w zakresie osiągania średnich wynagrodzeń w taki sposób, że będą one proste, zrozumiałe i funkcjonalne, i że nie będą miały problemów z jego stosowaniem tak jednostki samorządu terytorialnego jak i Regionalne Izby Obrachunkowe.

14. Wkrótce zorganizuję i ogłoszę akcję wymuszającą na nowym (starym?) rządzie zmianę art. 30a ustawy Karta Nauczyciela. Dla dobra sprawy - w momencie ogłoszenia tej akcji - poproszę jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki i Regionalne Izby Obrachunkowe o wsparcie tej akcji. W oczekiwaniu na zapowiedzianą akcję proszę zaglądać na stronę www.iar.pl.

> powrót