Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

MEN i OKE Poznań wywiesiły białą flagę

2015-08-23, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

W końcu 2013 roku przedstawiliśmy (IAR) dwa opracowania nt. skutków spowodowanych obniżeniem obowiązku szkolnego do 6-lat: Z sześciolatkami będzie dużo gorzej niż się myśli/zakłada oraz Instytut Badań Edukacyjnych Organem Propagandy MEN.

Po tym fakcie postanowiłem zwrócić się z wnioskiem - w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej - do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE) o udostępnienie danych do przeprowadzenia odpowiednich badań oceniających wpływu wieku rozpoczęcia nauki przez dzieci w szkole na osiąganych przez nie wyniki ze sprawdzianu po 6-klasie.

Dyrektor CKE stwierdził jednak, że nie dysponuje danymi, o które zawnioskowałem. W związku z tym w marcu 2014 roku zwróciłem się do wszystkich okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) w kraju z wnioskiem - w identycznym trybie, co wyżej - o udostępnienie ww. danych. Wszystkie OKE w kraju szybko, sprawnie i bez problemu przedstawiły mi wnioskowane dane - oprócz OKE w Poznaniu.

Pani Zofia Hryhorowicz - dyrektor OKE w Poznaniu - wydała decyzję administracyjną o odmowie udzielenie wnioskowanych informacji publicznych. W swojej decyzji stwierdziła, że wnioskowane informacje wymagają przetworzenia oraz, że badania naukowe leżą w sferze interesu prywatnego a nie publicznego. Po odwołaniu się do Ministra Edukacji Narodowej od ww. decyzji otrzymałem decyzję, w której MEN podtrzymał decyzję OKE w Poznaniu.

Nie miałem więc wyjścia, musiałem złożyć - do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Warszawie - skargę na decyzję Ministra Edukacji Narodowej. Dnia 8 stycznia 2015 r. WSA w Warszawie wydał wyrok unieważniający decyzję MEN. Na tej rozprawie byłem osobiście. Z MEN - pomimo, że mają kilka kroków - nikogo na niej nie było. Sąd unieważnił w całości decyzję MEN ze względów formalnych, bo odwołanie od decyzji OKE w Poznaniu, skierowałem do MEN pocztą elektroniczną bez własnoręcznego podpisu.

Pismem z dnia 12 maja 2015 r. zostałem wezwany przez MEN do usunięcia braków formalnych - czyli przesłania odwołania od decyzji dyr. OKE w Poznaniu z własnoręcznym podpisem, co pośpiesznie wykonałem - tzn. wydrukowałem identyczne jak poprzednio przedstawione odwołanie od decyzji dyr. OKE z Poznaniu, własnoręcznie je podpisałem i wysłałem pocztą klasyczną.

Skoro - w świetle orzeczenia WSA w Warszawie - przedstawiłem MEN identyczne odwołanie od decyzji dyr. OKE w Poznaniu jak poprzednio, to nowa decyzja MEN powinna być: jaka? Nowa decyzja MEN powinna być identyczna, jak poprzednio. Tak czy nie? Tym razem jednak MEN scykorzyło: wywiesiło białą flagę i wydało decyzję sprzeczną z poprzednią - uchylając w całości wcześniejszą decyzją dyr. OKE w Poznaniu. Pani Zofia Hryhorowicz, pod której to kierownictwem w OKE - Poznań panują stosunki typowo dworskie: zwinęła żagle, wywiesiła białą flagę i wydała ostatecznie też sprzeczną decyzję ze swoją poprzednią.

Tym razem p. Zofia Hryhorowicz bez przetwarzania danych udostępniła mi wnioskowane dane wg wzorca z marca 2014 r. Obiecałem kiedyś p. dyr. OKE w Poznaniu, że wcześniej lub później wnioskowane dane będzie mi musiała udostępnić. Jak się ostatecznie okazało, zrobiła to wcześniej niż później. Znając coś niecoś orzecznictwo polskiego sądownictwa nie wykluczałem tego, że sprawa może trafić nawet do Strasburga.

W ub. roku w oparciu o pozyskane dane z wszystkich OKE - oprócz OKE w Poznaniu, przeprowadziliśmy wielomiesięczne - największe dotychczas w Polsce - badania wyników uczniów ze sprawdzianu po 6-klasie (wyniki około 3 mln uczniów). Badania te były przeprowadzone społecznie. Część wyników tych badań została opublikowana w czasopiśmie naukowym Problemy Wczesnej Edukacji. Z naszych badań - wbrew badaniom Instytutu Badań Edukacyjnych i jego propagandziarskich materiałów, na które wydał prawdopodobnie: uwaga, uwaga: ponad 4 mln zł (ile te badania IBE dokładnie kosztowały, dowiemy się niebawem) - wynika, że obniżenie wieku szkolnego do 6-lat wpłynie na obniżenie wiedzy dzieci kończących szkołę podstawową, że dzieci 6-letnie, to nie dzieci 7-letnie, że obniżenie wieku szkolnego spowoduje wzmocnienie szeregu niekorzystnych zjawisk.

Uwzględnienie danych z OKE-Poznań i przeprowadzenie podobnych, jak wyżej badań, wymaga ogromnego nakładu pracy. Na tą chwilę - nie zamierzamy wykonywać powtórnie w czynie społecznym takich badań, szczególnie biorąc pod uwagę to, co dzieje się z wydatkami na tzw. "badania" IBE. Rozważamy możliwość podanie do sądu OKE w Poznaniu i MEN o pokrycie kosztów ponownych badań. Jakiś porządek w Polsce musi być - jeżeli OKE-Poznań i MEN zawaliły, to powinny za swoje błędy zapłacić. Tak czy nie?

Historia walki o informacje publiczne na temat wyników uczniów ze sprawdzianu po 6-klasie:

 1. 2014-03-06 Wniosek do dyrektora OKE Poznań
 2. 2014-03-07 Okólnik Nr 1
 3. 2014-03-07 Okólnik Nr 2
 4. 2014-03-11 Odpowieź dyrektora OKE Poznań na wniosek
 5. 2014-03-11 Odpowiedź do odpowiedzi dyrektora OKE Poznań
 6. 2014-03-25 Pismo z OKE Poznań
 7. 2014-03-31 Wezwanie Część 1
 8. 2014-03-31 Informacja dla dyrektora OKE Poznań
 9. 2014-04-04 Wezwanie Część 2
 10. 2014-04-14 Decyzja nr 10/2014 dyrektora OKE Poznań

 11. 2014-04-29 Odwołanie się do MEN od decyzji nr 10/2015 dyr. OKE Poznań
 12. 2014-06-10 Wniosek do MEN
 13. 2014-06-13 Pierwsza odpowiedź MEN na wniosek
 14. 2014-06-30 Druga odpowiedź MEN na wniosek
 15. 2014-07-08 Decyzja MEN dot. decyzji nr 10/2014 dyrektora OKE Poznań

 16. 2014-08-10 Skarga do WSA w Warszawie
 17. 2014-09-02 Odpowiedź MEN na skargę do WSA w Warszawie
 18. 2015-01-08 Orzeczenie WSA w Warszawie

 19. 2015-05-12 Wezwanie z MEN
 20. 2015-05-22 Odpowiedź na wezwanie z MEN
 21. 2015-06-12 NOWA decyzja MEN dot. decyzji nr 10/2014 dyrektora OKE Poznań

 22. 2015-07-01 Pismo od dyrektora OKE Poznań
 23. 2015-07-08 Odpowiedź na pismo dyrektora OKE Poznań
 24. 2015-07-15 Odpowiedź dyrektora OKE Poznań
 25. 2015-07-20 Odpowiedź na odpowiedź dyrektora OKE Poznań
 26. 2015-07-29 NOWA - sprzeczna z poprzednią - decyzja dyrektora OKE Poznań

> powrót