Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
   
 
AKO to aplikacja do naliczania i podziału subwencji oświatowej w JST pomiędzy poszczególne szkoły/placówki publiczne i niepubliczne oraz optymalizacji kosztów oświatowych w JST.

Strona zaktualizowana w dniu 29-04-2011r.

Oferta kierowana jest do:
1. Jednostek samorządu terytorialnego:
   - Skarbnik, Wydział Finansów i Analiz Budżetowych,
   - Wydział Oświaty,
2. Zespołów Ekonomiczno-Administracyjnych Szkół,
3. Dyrektorów szkół publicznych i niepublicznych.

Aplikacja AKO powstała w oparciu o akty prawne:
1. Rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla JST:
   - Dz.U. 2010r. Nr 249, poz. 1659, 
   - Dz.U. 2009r. Nr 222, poz. 1756, 
   - Dz.U. 2008r. Nr 235, poz. 1588,
   - Dz.U. 2007r. Nr 247, poz. 1825,
   - Dz.U. 2006r. Nr 246, poz. 1799,
   - Dz.U. 2005r. Nr 266, poz. 2231,
   - Dz.U. 2004r. Nr 286, poz. 2878,
2. Ustawę o systemie oświaty (w zakresie dotowania szkolnictwa niepublicznego),
3. Ustawę - Karta Nauczyciela oraz
4. Opracowania:
- Analiza kosztów oświatowych – Część I i II.
- Komentarz do rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2011.
- Komentarz do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2011.
- Minister Edukacji Narodowej promotorem bonu oświatowego określonego metodą barbarzyńcy.
- Czy szkoły gorsze wyprą szkoły lepsze? Wpływ struktury kadry nauczycielskiej jst na wysokość należnej jej subwencji światowej.
- Minister Edukacji Narodowej wprowadza w bład zapisem w punkcie 3 w załaczniku do rozporzadzenia w sprawie sposobu podziału czesci oswiatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorzadu terytorialnego.
- Inne.

Ważniejsze możliwości aplikacji AKO:
1. Nalicza subwencję oświatową należna dla JST.
2. Dokunuje podziału subwencji pomiędzy szkoły/placówki publiczne i niepubliczne.
3. Dokonuje podziału subwencji ze względu na wydatki:
   - wydatki płacowe dla nauczycieli,
   - wydatki rzeczowe oraz płacowe dla pracowników administracji i obsługi.
4. Określa warunki, jakie JST musi spełnić, aby zrównoważyć szacowane wydatki płacowe dla nauczycieli z subwencją przewidzianą na ten cel i mówi czy warunki te są spełnione czy też nie.
5. Wyznacza zmianę wartości subwencji przy wzroście i spadku (o jeden pełny etat nauczycielski) zatrudnienia w poszczególnych grupach awansu zawodowego nauczycieli.
6. Udziela odpowiedzi na pytanie: Co jest bardziej korzystne nowy etat czy dawanie godzin ponadwymiarowych?
7. AKO może być wykorzystane do projektowania wydatków budżetowych na oświatę w JST.
8. Korzystanie z aplikacji AKO umożliwi użytkownikowi zdobycie dużej wiedzy z zakresu wydatków na oświatę.


Do pobrania - DOKUMENTY ZWIĄZANE Z AKO:

Oferta cenowa - aplikacji AKO (pdf 73kB)
Formularz zamówienia AKO (pdf 38kB)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej Dz.U. 2010r. Nr 249, poz. 1659
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej Dz.U. 2009r. Nr 222, poz. 1756
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej Dz.U. 2008r. Nr 235, poz. 1588
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej Dz.U. 2007r. Nr 247, poz. 1825
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej Dz.U. 2006r. Nr 246, poz. 1799
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej Dz.U. 2005r. Nr 266, poz. 2231
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej Dz.U. 2004r. Nr 286, poz. 2878


Kontakt w sprawie AKO:
Instytut Analiz Regionalnych
Tel.: (15) 868 6161, (0) 505 797 698
Faks: (41) 241 2363

Email AKO