Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
JRWA - instrukcja kancelaryjna
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
   
 

JRWA 2011 - jednolity rzeczowy wykaz akt dla organu gminy, powiatu, województwa
instrukcja kancelaryjna
poniższe opracowania to pozycja Nr 1 w internecie - google

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz. U. z 2011r. Nr 14, poz. 67)
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt (JRWA)
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych

               ROZPORZĄDZENIE                  
   
Zał. nr 1 INSTRUKCJA KANCELARYJNA
Zał. nr 1 do instrukcji kancelaryjnej
Struktura metadanych
A - Struktura metadanych opisujących przesyłkę wpływającą
B - Struktura metadanych opisujących przesyłkę wychodzącą
C - Struktura metadanych opisujących elementy akt sprawy niebędące przesyłkami
D - Struktura metadanych opisujących sprawę
Załącznik nr 2 do instrukcji kancelaryjnej
Minimalne wymagania techniczne dla odwzorowań cyfrowych
   
   JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT
Zał. nr 2 Jednolity rzeczowy wykaz akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki
Zał. nr 3 Jednolity rzeczowy wykaz akt organów powiatu i starostw powiatowych
Zał. nr 4 Jednolity rzeczowy wykaz akt organów samorządu województwa i urzędów marszałkowskich
Zał. nr 5 Jednolity rzeczowy wykaz akt organów zespolonej administracji rządowej w województwie i urzędów obsługujących te organy
   
Zał. nr 6 INSTRUKCJA ARCHIWALNA
Załącznik do instrukcji archiwalnej
Warunki wilgotności i temperatury w pomieszczeniach magazynowych archiwum zakładowego