Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
   
 


w planie P. Anna Zalewska nabija kabzę p. Katarzynie Hall?
w planie Jak zminimalizować skutki ewentualnej likwidacji gimnazjów?
w planie Hipoteza na temat p. Anny Zalewskiej, jako ministra edukacji
w planie Kogo nie (wz)rusza wiekopomna reforma Zalewskiej?
w planie Najlepszy minister w rządzie Jarosława Kaczyńskiego
w planie Dwa strzały w jeden cel - oba trafione
zapowiedź Apel do jednostek samorządu terytorialnego o kierowanie do Trybunału Kostytucyjnego wniosków o zbadanie zgodności rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2010 r. z art. 30a ustawy - Karta Nauczyciela oraz zbadanie zgodności tego rozporządzenia z Konstytucją RP. (w opracowaniu)   
zapowiedź Podejrzenie o niezgodność z Konstytucją zapisu art. 30a ustawy - Karta Nauczyciela oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2010r. w sprawie sposobu opracowania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli ... . (w opracowaniu)
zapowiedź W art. 90 ustęp: 2a, 2b i 3 ustawy o systemie oświaty zamiast rozumu jest średniowiecze.
zapowiedź Art. 90 ustęp 2b ustawy o systemie oświaty mówiący o dotowani niepublicznych przedszkoli jest niezgodny z prawem?
zapowiedź Bezsensowane/bezpodstawne/pozbawione elementarnej wiedzy dyskryminowanie nauczycieli dyplomowanych (i mianowanych?) przy zatrudnianiu/zwalnianiu!