Wyszukiwarka
Aktualności
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Aplikacja SWN
IAR poleca
Kontakt
   
 


Obecnie jest tworzona treść tej sekcji. Aby utrzymać wysoki standard naszych usług, potrzebujemy trochę więcej czasu. Prosimy o ponowne odwiedziny. Dziękujemy za zainteresowanie!

Tematem tej strony będzie oferta aplikacji (SWN) do kalkulacji średnich wynagrodzeń nauczycieli oraz aplikacji (SWNp) do przygotowania przez szkoły/placówki odpowiednich danych do kalkulacji średnich oraz naliczenia dopłaty uzupełniającej dla poszczególnych nauczycieli danej szkoły.

Oferta wkrótce.

Jednostki samorządu, które uczestniczyły w szkoleniu prowadzonym przez dr Bogdana Stępnia na temat średnich wynagrodzeń nauczycieli będą mogły pobrać najnowszą aplikację SWN za darmo!

Aktualizacja strony dnia 03.12.2009r. g. 16:50.