Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Tekst jednolity
RAMOWE STATUTY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA oraz PUBLICZNYCH SZKÓŁ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NAROWOWEJ
z dnia 21 maja 2001 r. (Dz. U. z 2001r. Nr 14, poz. 67)
w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół
Tekst jednolity i obowiązujący od 2007 r.

               ROZPORZĄDZENIE
   Załączniki do rozporządzenia - RAMOWE STATUTY
Zał. nr 1 Ramowy statut publicznego przedszkola
Zał. nr 2 Ramowy statut publicznej szkoły podstawowej
Zał. nr 3 Ramowy statut publicznego gimnazjum
Zał. nr 4 Ramowy statut publicznego liceum ogólnokształcącego
Zał. nr 5 Ramowy statut publicznego liceum profilowanego
Zał. nr 5a Ramowy statut publicznego technikum
Zał. nr 5b Ramowy statut publicznej zasadniczej szkoły zawodowej
Zał. nr 5c Ramowy statut publicznego uzupełniającego liceum ogólnokształcącego
Zał. nr 5d Ramowy statut publicznego technikum uzupełniającego
Zał. nr 5e Ramowy statut publicznej szkoły policealnej
Zał. nr 5f Ramowy statut publicznej szkoły specjalnej przysposobiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi
Zał. nr 6 Ramowy statut publicznej szkoły ponadgimnazjalnej

> powrót