Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół niepublicznych - rozliczanie.

2012-10-22, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

Na forum dyskusyjnym Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty Basik pyta:

"Czy z dotacji ortzymywanej na ucznia z powiatu nie mozna pokrywać kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach niepublicznych? Nasze miasto twierdzi, że ten 1% srodków dotyczy wyłącznie placówek prowadznych przez JST? pomocy!!!"

Odpowiedź:

Wydatki ponoszone na doskonalenie zawodowe nauczycieli (z uwzględnieniem doradztwa metodycznego, o ktorym mowa w art. 70a ustawy KN) w szkołach niepublicznych można a wręcz należy rozliczać w ramach otrzymanej dotacji!

    Wywody logiczne prowadzące do powyższej odpowiedzi należy rozpocząć od zauważenia, że subwencja oświatowa finansuje wydatki bieżące - patrz: § 2 pkt. 1 rozporządzenia w sprawie sposobu podziału subwencji oświatowej. Następnie należy zauważyć, że § 2 pkt. 3 w/w rozporządzenia stanowi (w szczególności) finansowania zadań z zakresu dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem doradztwa metodycznego, o ktorym mowa w art. 70a ustawy wymienionej w § 1 ust. 2 pkt 5. Dalsza część wywodów powinna obejmować odpowiednie zapisy art. 80 lub 90 ustawy o systemie oświaty.

> powrót