Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Wnioski o informację publiczną do ministra ds. oświaty i ministra ds. finansów.

2012-10-30, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

Szanowny Czytelniku,

    Jeżeli wcześniej zapoznałeś się z moim artykułem pt. "To rozporządzenie w takiej formie nie przejdzie" i "Listem otwartym do ministra ds. oświaty i ministra ds. finansów", to już wiesz, że minister ds. oświaty - zapewne w porozumieniu z ministrem ds. finansów, bo wskazują na to poszlaki - przygotował kolejnego bubla prawnego, którego chce wprowadzić na siłę w życie.

    Przeciętny Polak zaczyna zauważać, że stanowione w Polsce prawo jest coraz gorszej jakości, i coraz bardziej absurdalne - istnieje na to szereg dowodów - pomimo tego, że administracja państwowa jest coraz liczniejsza. Zastanawiasz się zapewne: dlaczego tak się dzieje? Odpowiedź zdaje się być prosta: coraz gorsza jakość polskiej edukacji (patrz też: Profesor do młodych, wykształconych bezrobotnych: Zostaliście oszukani.) oraz [...] - są tego głównym powodem.

    Rząd twierdzi - raz za razem, że państwo zdaje kolejny egzamin. Sprawdźmy, czy rzeczywiście tak jest. Art. 28 ust. 6 ustawy o dochodach JST stanowi, że "Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw finansów publicznych [...], określa, w drodze rozporządzenia, sposób podziału części oświatowej subwencji ogólnej między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego [...]". Skoro prawo stanowi, że minister ds. oświaty zaciąga opinię u ministra ds. finansów w omawianym temacie, to sprawdźmy jaką opinię zaciągnął u / wydał minister ds. finansów bublowi prawnemu zaprojektowanemu przez ministra ds. oświaty.

1. Wniosek o informację publiczną do ministra ds. oświaty,

2. Wniosek o informację publiczną do ministra ds. finansów.

"Jeżeli minister ds. finansów wydał bublowi prawnemu opinie pozytywną, to rzeczywiście państwo zdało egzamin, a jak wydał negatywną no to cóż, też zdało egzamin, tyle że inaczej."

Jaka była opinia ministra ds. finansów w sprawie bubla prawnego opracowanego przez ministra ds. oświaty dowiesz się, jak ją otrzymam i tu zamieszczę.

TAK CZY OWAK, "To rozporządzenie w takiej formie nie przejdzie!"

> powrót