Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Wniosek do ministra ds. oświaty o natychmiastowe wycofanie projektu rozporządzenia.

2012-11-06, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

Do:
Minister Edukacji Narodowej
Pani Krystyna SZUMILAS

Dnia 6 listopada 2012 r.

Szanowana Pani Minister,

W liście otwarty do Pani Minister i do ministra ds. finansów, jaki skierowałem dnia 25 października 2012 r. wykazałem absurdalność działania zaproponowanego sposobu podziału subwencji oświatowej z rezerwy budżetowej oraz wskazałem, że projektowane rozporządzenie jest niezgodne z art. 28 ust. 6 ustawy o dochodach JST

Przeglądając dzisiaj najnowsze zapisy ustawy o dochodach JST zauważyłem, że projektowane rozporządzenie nie tylko prowadzi do absurdów i jest niezgodne z art. 28 ust. 6 ustawy o dochodach JST, ale jest również niezgodne z art. 28 ust. 5 ustawy o dochodach JST.

Art. 28 ust. 5 mówi między innymi „Do podziału części oświatowej subwencji ogólnej przyjmuje się dane zgromadzone w bazie danych systemu informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 139, poz. 814)”.

W związku z powyższym proszę o natychmiastowe wycofanie się z tego projektu rozporządzenia i wykonanie podziału subwencji oświatowej z rezerwy budżetowej zgodnie z algorytmem podanym w rozporządzeniu z dnia 20 grudnia 2011 r.

Z poważaniem,
dr Bogdan Stępień

Do wiadomości:
1. Minister ds. finansów,
2. Posłowie i senatorowie, Sejmu i Senatu RP.

Oryginalna wersja wniosku wysłana - jako email - do ministra ds. oświaty TUTAJ

Dla mniej wtajemniczonych wyjaśniam, że:

Zgodnie z projektem rozporządzenia w wersji z dnia 16 października 2012 r. podział subwencji oświatowej z rezerwy budżetowej ma być wykonany nie w oparciu o dane z systemu informacji oświatowej, jak nakazuje art. 28 ust. 5 ustawy o dochodach JST, ale w oparciu o sprawozdawczość Rb-28S - miesięczne sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych JST, co stanowi w sposób oczywisty i bezdyskusyjny jawne złamanie prawa.

> powrót