Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Minister ds. finansów wydał pozytywną opinię bublowi prawnemu.

2012-11-12, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

W trakcie opracowania ...

Działając w interesie publicznym, późnym wieczorem dnia 30 października 2012 r. wysłałem drogą elektroniczną - w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej - wnioski do: ministra ds. finansów oraz ministra ds. oświaty o przedstawienie opinii ministra ds. finansów, o której mowa w art. 28 ust. 6 ustawy o dochodach JST a dotyczącej projektu rozporządzenia ministra ds. oświaty zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału subwencji oświatowej w 2012 r. Wysłałem w tej sprawie, aż dwa wnioski, bo zależało mi na możliwie szybko otrzymanej odpowiedzi.

Odpowiedź na mój wniosek - jak mogłem oczekiwać, jako pierwsza dotarła od ministra ds. finansów i nastąpiło to dnia 9 października 2012 r. W opinii przygotowanej - z up. Ministra Finansów - przez Podsekretarza Stanu p. Hannę MAJSZCZYK czytamy:

„W nawiązaniu do pisma z dnia 16 października 2012 r. Nr DWST-WSST-0210/CKW/1/2012, przekazującego projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2012 wraz z uzasadnieniem, uprzejmie informuję, że nie zgłaszam uwag do zaproponowanego w projekcie rozporządzenia (przypis autora: sposobu) podziału środków przeniesionych do części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2012 z rezerwy celowej budżetu państwa na rok 2012 poz. 74 - Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu planowanego wzrostu składki rentowej.”

Pełna opinia otrzymana od ministra ds. finansów >> TUTAJ

Komentarz:

  1. Jak się ma wydana przez ministra ds. finansów pozytywna opinia bublowi prawnemu w stosunku do wyjaśnień i stwierdzeń/zapewnień, że "Sposób podziału zostanie określony z uwzględnieniem przepisów art. 28 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, który mówi: [...] Do podziału części oświatowej subwencji ogólnej przyjmuje się dane zgromadzone w bazie danych systemu informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. Nr 139, poz. 814)", które przedstawione są na stronie internetowej Wspólnoty?
  2. Gdyby p. Majszczyk zapoznała się uważnie z w/w projektem ministra ds. oświaty, to by zauważyła, że zaproponowany podział subwencji prowadzi do absurdów.
  3. Gdyby p. Majszczyk znała zapis art. 28 ust. 5 i 6 ustawy o dochodach JST, to by nie wydała opinii pozytywnej bublowi prawnemu, bo rozporządzenie jest niezgodne z tymi zapisami.
  4. Gdyby p. Majszczyk [...] .

> powrót