Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

TRZY SZCZEGÓŁÓWE STANDARDY SUBWENCYJNE - subwencji oświatowej

2013-02-11, autor: Bogdan Stępień i Kamil Stępień*)                                               > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!
  
Poniższe opracowanie podlega szczególnej ochronie prawom autorskim. Każdy podmiot ma prawo do korzystania z tego opracowania dla własnych potrzeb ale wymagane jest powoływanie się na źródło. Żaden jednak podmiot nastawiony na osiąganie zysków, w tym w nauczaniu innych (oprócz uczelni publicznych) nie może korzystać z tego opracowania bez mojej zgody na piśmie.

W trakcie opracowania ... pojawi się jeszcze wstęp/wprowadzenie do tematu.

Szczegółowe Standardy Subwencyjne (3xSSS) - subwencji oświatowej:

Przedstawione poniżej szczegółowe standardy subwencyjne wynikają wprost z powiązania algorytmu podziału subwencji oświatowej z innymi aktami prawnymi.

Standardy te zostały wyznaczonwe/wprowadzone zgodnie z dwoma zasadami:
- tak krawiec kraje, jak mu materiału staje,
- wszystko powinno być tak proste, jak tylko możliwe, ale nie prostsze - A. Einstein.

SI - Pierwszy Szczegółowy Standard Subwencyjny - dotyczy subwencji na wydatki rzeczowe oraz płacowe na administrację i obsługę wraz z pochodnymi - nie na żdnego ucznia a na jedno zadanie oświatowe:

,

SII - Drugi Szczegółowy Standard Subwencyjny - liczba etatów nauczycielskich finansowanych w pełni przez subwencję jest wprost proporcjonalna do liczby zadań oświatowych JST (Uwi):

,
Praktyczne wykorzystanie SII: ,

SIII - Trzeci Szczegółowy Standard Subwencyjny: - średnia kwota na miesięczny dodatek wiejski i mieszkaniowy na etat nauczycielski w JST jest wprost proporcjonalna do średniego wynagrodzenia nauczyciela w JST (Pi):

,
Praktyczne wykorzystanie SIII: lub lub .

gdzie:
Sri - część subwencji oświatowej przewidzianej na wydatki rzeczowe i płacowe dla administracji i obsługi wraz z pochodnymi w JST,
Uwi - liczba zadań oświatowych realizowanych w JST, i jest sumą statystycznej liczby uczniów, uzupełniającej liczby uczniow i przeliczeniowej liczby wychowankow, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie sposobu podziału subwencji oświatowej,
Nri - liczba etatów nauczycielskich w pełni fiansowanych przez subwencję w JST,
wr - parametr określony w rozporządzeniu w sprawie podziału subwencji oświatowej,
R - waga określona w rozporządzeniu w sprawie podziału subwencji oświatowej,
A - standard finansowy,
Pk - średnie wynagrodzenie nauczyciela w kraju (art. 30 ust. 3 KN na całej strukturze kadry nauczycielskiej w kraju),
Pi - średnie wynagrodzenie nauczyciela w JST (art. 30 ust. 3 KN na całej strukturze kadry nauczycielskiej w JST),
wz - suma procentów - w minimalnym zakresie, na składki ZUS opłacane przez pracodawcę,
α - wielkość określająca, jaka w kraju średnia część wydatków na nauczycieli, oprócz dodatków wiejskiego i mieszkaniowego podlega oskładkowaniu na ubezpieczenia społeczne,
β - wielkość określająca, jaka w kraju średnia część wydatków na nauczycieli - oprócz dodatków wiejskiego i mieszaniowego zwiększa wydatki na nauczycieli proporcionalnie do wydatków na ich wynagrodzenie,
dwi+dmi - średnia kwota miesięczna przewidziana na jeden etat nauczycielski na dodatek wiejski i mieszkaniowy w JST,
dwi - średnia miesięczna kwota przewidziana na jeden etat nauczycielski na dodatek wiejski w JST,
dmi - średnia miesięczna kwota przewidziana na jeden etat nauczycielski na dodatek mieszkaniowy w JST,
zi - średnie miesięczne wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela na etat w JST.

W poniżeszej tabeli przedstawione są przyjęte wartości parametrów α, β, wz oraz skalkulowane dla nich szczegółowe standardy subwencyjne na lata od 2005 do 2012:

Rok
    
α
    
β
    
wz
    
SI
    
SII
    
SIII
2012
0,9
1,08
0,19326
988,48
16,19
0,1275
2011
0,9
1,08
0,1748
943,40
15,62
0,1277
2010
0,9
1,08
0,1748
872,88
15,57
0,1277
2009
0,9
1,08
0,1748
807,76
15,74
0,1277
2008
0,9
1,08
0,1748
729,14
15,98
0,1277
2007
0,9
1,08
0,1948
639,71
16,66
0,1275
2006
0,9
1,08
0,1948
589,77
16,83
0,1275
2005
0,9
1,08
0,1948
553,96
17,33
0,1275
Uwaga: w 2012 r. nie uwzględniono rezerwy w wysokości 450 mln - która była podzielona niezgodnie z prawem, bo podział ten nie uwzględnił liczby uczniów, o której mowa w art. 28 ust. 6 ustawy o dochodach JST!

Więcej na w/w temat w książce o finansowaniu polskiej oświaty, nad którą pracujemy albo już wkrótce na szkoleniu dla samorządów - więcej kliknij na poniższy baner:

> powrót