Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Ten błąd będzie mógł/musiał Gminę Głuchołazy wiele kosztować.

2013-08-09, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

W trakcie opracowania

Proszę spojrzeć na dokumenty w poniższych linkach/odnośnikach:

  1. dnia 08 lipca 2013 r. - wniosek do p. Burmistrza Głuchołaz,
  2. dnia 22 lipca 2013 r. - odpowiedź p. Burmistrza Głuchołaz,
  3. dnia 22 lipca 2013 r. - wniosek do p. Burmistrza Głuchołaz,
  4. dnia 06 sierpnia 2013 r. - odpowiedź p. Burmistrza Głuchołaz.

Jakie płyną wnioski z dotychczasowych odpowiedzi p. Burmistrza Głuchołaz? Otóż Gmina Głuchołazy dotychczas - i to od szeregu lat - traktowała szkoły podstawowe zlokalizowane w obszarze wiejskim - w sensie zapisu art. 80 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, jako tego samego „typu i rodzaju”, co szkoły podstawowe zlokalizowane w mieście powyżej 5 tys. mieszkańców.

A co to oznacza? Ano oznacza to, że Gmina Głuchołazy będzie mogła mieć poważne problemy finansowe, jak szkoły stowarzyszeniowe zlokalizowane w obszarze wiejskim, zaczną skarżyć Gminę o znaczne zaniżenie dotacji na prowadzone przez nie - dotychczas - zadania oświatowe.

Skumulowane za ubiegłe lata zaniżone dotacje dla podmiotów dotowanych wg art. 80 ust. 3 ww. ustawy mogą być tak potężne, że Gminie może grozić nawet [...].

I kolejne pismo z dnia 07 sierpnia 2013 r. - wezwanie p. Burmistrza Głuchołaz do natychmiastowego udzielania informacji publicznych.

A oto i odpowiedz p. Burmistrza Głuchołaz na ww. wezwanie: odpowiedź.

Oczywiście, że p. Burmistrz Głuchołaz jest w błędzie, i to wielkim błędzie!
Wartości "kwot przewidzianych na ucznia [...] w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego", o których mowa w art. 80 ust. 3 ustawy o systemie oświaty należą do danych publicznych, o które można wnioskować na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej i wykażę to w skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu.

> powrót