Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Edukacja a wybory - Część I.

2013-10-17, autor: Bogdan Stępień i Kamil Stępień                                                > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

I. WSTĘP

Celem tego opracowania jest zwrócenie - po raz kolejny [1], [2] - uwagi na to, że wykreowane ostatnimi czasy/laty przez sondażownie i media obrazy elektoratów partii politycznych są, co najmniej wątpliwej jakości.

II. METODA BADAWCZA

W pracy tej zastosowano jedną z metod badawczych stosowanych w naukach przyrodniczych, w tym medycznych, ale również i społecznych, jaką jest badanie współczynników korelacji (w tej pracy w najprostszej wersji: korelacji liniowej) pomiędzy zestawami różnego rodzaju/typu próbek/danych. Dzięki takim badaniom wprowadzane są między innymi leki na rynek. Nie zamierzamy tutaj przedstawiać w szczegółach tej metody badawczej, bo jest ona tak powszechna, że każdy może - jeżeli jej jeszcze nie zna, choćby pogooooglać sobie i zapoznać się z nią sam. Szczególnie polecamy zapoznanie się z tą metodą badawczą takim osobom, jak Wiceminister MEN p. J. BERDZIK, która aktualnie w MEN dba o przygotowanie młodzieży do życia w społeczeństwie opartym na wiedzy.

III. PIERWSZY ZESTAW DANYCH WEJŚCIOWYCH DO BADAŃ

TABELA 1. Poparcie dla partii politycznych w wyborach do Sejmu'2011.
województwo PiS     PO     PSL     RPP     SLD    
1 dolnośląskie 26.0% 46.0% 5.0% 10.9% 8.7%
2 kujawsko-pomorskie 23.9% 41.7% 8.9% 11.4% 10.2%
3 lubelskie 38.8% 23.0% 14.8% 11.9% 7.0%
4 lubuskie 21.7% 44.8% 7.7% 11.7% 10.3%
5 łódzkie 31.5% 35.8% 9.1% 10.2% 9.2%
6 małopolskie 39.3% 36.3% 6.4% 7.5% 5.4%
7 mazowieckie 32.4% 38.5% 8.5% 9.3% 7.1%
8 opolskie 20.6% 44.0% 5.9% 9.7% 7.7%
9 podkarpackie 46.7% 24.6% 11.3% 6.9% 5.8%
10 podlaskie 37.0% 29.7% 11.0% 8.0% 9.5%
11 pomorskie 24.8% 50.5% 5.2% 9.3% 7.1%
12 śląskie 26.0% 44.5% 5.0% 11.3% 8.4%
13 świętokrzyskie 31.9% 25.4% 19.8% 8.9% 9.7%
14 warmińsko-mazurskie 23.1% 42.0% 12.0% 11.4% 8.4%
15 wielkopolskie 22.3% 42.8% 9.5% 11.0% 10.9%
16 zachodniopomorskie 21.5% 46.6% 5.1% 12.0% 11.2%
Tabelę 1 przygotowano w oparciu o odpowiednie dane dostępne publicznie na stronie PKW.

TABELA 2. Względne odchylenie średniego wyniku wojewódzkiego z egzaminu gimnazjalnego w stosunku do średniego wyniku w kraju.
województwo 2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011  
1 dolnośląskie -1.9% -1.8% -1.6% -1.9% -2.4% -1.0% -2.5%
2 kujawsko-pomorskie -2.0% -3.6% -3.6% -4.0% -2.7% -3.0% -4.1%
3 lubelskie 0.6% 0.9% 1.1% 1.6% -0.1% 1.5% 2.4%
4 lubuskie -4.0% -3.6% -3.4% -3.6% -2.2% -3.0% -3.7%
5 łódzkie -0.1% 0.0% 0.4% 0.3% 0.2% -1.0% 0.1%
6 małopolskie 3.1% 3.6% 3.8% 4.5% 3.6% 4.6% 5.5%
7 mazowieckie 5.0% 4.2% 5.0% 4.3% 4.6% 4.3% 6.0%
8 opolskie -4.1% -2.9% -2.2% -2.6% -1.9% -0.9% -2.9%
9 podkarpackie 0.5% 0.7% 0.7% 1.7% 1.8% 2.5% 5.0%
10 podlaskie 0.3% 0.4% -0.1% 1.4% 0.0% -0.6% 0.2%
11 pomorskie -0.5% -2.2% -2.7% -3.3% -2.4% -2.4% -5.4%
12 śląskie -0.1% 0.5% 0.1% 0.5% 0.2% 0.5% -0.2%
13 świętokrzyskie -0.2% -1.8% -0.2% -1.7% -2.5% -1.9% -0.5%
14 warmińsko-mazurskie -5.5% -4.2% -4.4% -4.2% -3.8% -4.4% -4.9%
15 wielkopolskie -1.0% -1.1% -2.0% -1.6% -1.7% -3.3% -3.8%
16 zachodniopomorskie -3.5% -1.8% -2.3% -3.8% -2.6% -4.4% -6.1%
Tabelę 2 przygotowano w oparciu o odpowiednie dane dostępne publicznie na stronie CKE.

TABELA 3. Względne odchylenie średniego wyniku wojewódzkiego ze sprawdzianu 6-klasisty w stosunku do średniego wyniku w kraju.
województwo 2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011  
1 dolnośląskie 0.4% 0.9% 0.2% -1.5% -1.2% -1.1% -1.7%
2 kujawsko-pomorskie -2.5% -5.3% -2.3% -1.6% -2.1% -2.0% -1.3%
3 lubelskie 0.4% -0.4% 0.6% -0.2% -0.9% -0.7% 1.0%
4 lubuskie -1.9% -3.4% -3.5% -1.6% -2.7% -2.1% -1.5%
5 łódzkie 0.3% -0.6% 0.2% 0.3% 0.4% -0.6% 0.4%
6 małopolskie 2.9% 4.2% 3.2% 3.6% 3.2% 4.3% 3.6%
7 mazowieckie 2.4% 4.1% 3.2% 2.3% 5.3% 4.2% 2.7%
8 opolskie 1.1% 1.5% 0.7% -0.3% -0.8% -0.3% -0.8%
9 podkarpackie -0.3% 1.0% 1.0% 1.1% 1.5% 2.4% 2.3%
10 podlaskie 0.4% 1.5% 0.8% 1.2% 1.8% 1.0% 1.7%
11 pomorskie -0.8% -2.7% -1.5% -1.5% -1.5% -1.8% -1.5%
12 śląskie -0.5% -1.8% -1.5% -1.5% -1.7% -0.8% -1.5%
13 świętokrzyskie -2.2% -3.5% -2.1% -0.4% -2.3% -1.5% -1.7%
14 warmińsko-mazurskie -1.2% -2.0% -1.4% -0.5% -2.2% -2.2% -1.5%
15 wielkopolskie -1.5% -0.1% -1.7% -1.6% -3.3% -3.3% -2.3%
16 zachodniopomorskie -2.5% -1.9% -2.7% -1.7% -1.5% -3.6% -3.3%
Tabelę 3 przygotowano w oparciu o odpowiednie dane dostępne publicznie na stronie CKE.

IV. KORELACJE PIERWSZEGO ZESTAWU DANYCH WEJŚCIOWYCH

TABELA 4. Współczynniki korelacji (liniowej) pomiędzy poparciem wg województw dla partii politycznych w wyborach do Sejmu'2011 (Tab. 1) a względnymi odchyleniami średnich wyników wojewódzki z egzaminu gimnazjalnego w stosunku do średniego wyniku krajowego (Tab. 2).
Partia 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011     śrd. odch.stnd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1 PiS 0.68 0.70 0.70 0.79 0.69 0.75 0.85 0,74 0,06
2 PO -0.43 -0.42 -0.49 -0.54 -0.38 -0.46 -0.66 -0,48 0,09
3 PSL 0.11 0.00 0.11 0.10 -0.06 0.01 0.24 0,07 0,10
4 RPP -0.55 -0.51 -0.54 -0.58 -0.57 -0.60 -0.63 -0,57 0,04
5 SLD -0.52 -0.56 -0.58 -0.63 -0.63 -0.79 -0.69 -0,63 0,09
Kolumna 9 to średnia wartość współczynnika korelacji a kolumna 10 to wartość odchylenia standardowego.

TABELA 5. Współczynniki korelacji (liniowej) pomiędzy poparciem wg województw dla partii politycznych w wyborach do Sejmu'2011 (Tab. 1) a względnymi odchyleniami średnich wyników wojewódzki ze sprawdzianu 6-klasisty w stosunku do średniego wyniku krajowego (Tab. 3).
Partia 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011     śrd. odch.stnd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1 PiS 0.48 0.49 0.65 0.73 0.64 0.72 0.82 0,65 0,13
2 PO -0.18 -0.21 -0.37 -0.51 -0.33 -0.41 -0.57 -0,37 0,14
3 PSL -0.21 -0.19 -0.05 0.15 -0.08 -0.01 0.13 -0,04 0,14
4 RPP -0.50 -0.55 -0.62 -0.74 -0.65 -0.74 -0.70 -0,64 0,09
5 SLD -0.74 -0.58 -0.75 -0.67 -0.61 -0.76 -0.74 -0,69 0,07
Kolumna 9 to średnia wartość współczynnika korelacji a kolumna 10 to wartość odchylenia standardowego.

V. SPOSTRZEŻENIA wynikające z TAB. 4 i 5


 1. Partie, które weszły do Sejmu'2011 dzielą się na trzy grupy:

  1. z dodatnią korelacją poparcia wśród wyborców wg województw z wynikami osiąganymi przez młodzież z egzaminu gimnazjalnego i sprawdzianu 6-klasisty wg województw - inaczej mówiąc: im w województwie lepsze wyniki młodzieży w edukacji tym większe poparcie dla partii - PiS,

  2. z bardzo słabą korelacją poparcia wśród wyborców wg województw z wynikami osiąganymi przez młodzież z egzaminu gimnazjalnego i sprawdzianu 6-klasisty wg województw - PSL,

  3. z ujemną korelacją poparcia wśród wyborców wg województw z wynikami osiąganymi przez młodzież z egzaminu gimnazjalnego i sprawdzianu 6-klasisty wg województw - inaczej mówiąc: im w województwie gorsze wyniki młodzieży tym większe poparcie dla partii - PO, RPP i SLD.

 2. W przypadku PiS i PO wraz ze wzrostem stopnia edukacji (podstawówka → gimnazjum) następuje wzmocnienie średniego współczynnika korelacji (kol.9 - Tab.4 i Tab.5) i jednoczesne istotne zmniejszenie odchylenia standardowego (kol.10 - Tab.4 i Tab.5).

 3. W przypadku RPP i SLD wraz ze wzrostem stopnia edukacji (podstawówka → gimnazjum) następuje osłabienie średniego współczynnika korelacji (kol.9 - Tab.4 i Tab.5) i jednoczesne zmniejszenie odchylenia standardowego (kol.10 - Tab.4 i Tab.5) w przypadku RPP a jego wzroście w przypadku SLD.

VI. DRUGI ZESTAW DANYCH WEJŚCIOWYCH DO BADAŃ

TABELA 6. Poparcie dla J. Kaczyńskiego i B. Komorowskiego w drugiej turze wyborów Prezydenckich'2010 wg województw.
województwo Kaczyński     Komorowski    
1 dolnośląskie 39.9% 60.1%
2 kujawsko-pomorskie 39.4% 60.6%
3 lubelskie 62.9% 37.1%
4 lubuskie 33.3% 66.7%
5 łódzkie 52.7% 47.3%
6 małopolskie 56.1% 43.9%
7 mazowieckie 50.6% 49.4%
8 opolskie 35.4% 64.6%
9 podkarpackie 65.2% 34.8%
10 podlaskie 52.2% 47.8%
11 pomorskie 35.3% 64.7%
12 śląskie 42.6% 57.4%
13 świętokrzyskie 59.6% 40.4%
14 warmińsko-mazurskie 37.7% 62.3%
15 wielkopolskie 39.5% 60.5%
16 zachodniopomorskie 33.7% 66.3%
Tabelę 6 przygotowano w oparciu o odpowiednie dane dostępne publicznie na stronie PKW.

VII. KORELACJE DRUGIEGO ZESTAWU DANYCH WEJŚCIOWYCH

TABELA 7. Współczynniki korelacji (liniowej) pomiędzy poparciem dla kandydatów w drugiej turze wyborów Prezydenckich'2010 (Tab. 6) a względnymi odchyleniami średnich wyników wojewódzki z egzaminu gimnazjalnego w stosunku do średniego wyniku krajowego (Tab. 2).
Kandydat 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011    śrd. odch.stnd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
J. Kaczyński 0.66 0.65 0.70 0.74 0.61 0.68 0.83 0.70 0.07
B. Komorowski -0.66 -0.65 -0.70 -0.74 -0.61 -0.68 -0.83 -0.70 0,07
Kolumna 9 to średnia wartość współczynnika korelacji a kolumna 10 to wartość odchylenia standardowego.

TABELA 8. Współczynniki korelacji (liniowej) pomiędzy poparciem dla kandydatów w drugiej turze wyborów Prezydenckich'2010 (Tab. 6) a względnymi odchyleniami średnich wyników wojewódzki ze sprawdzianu 6-klasisty w stosunku do średniego wyniku krajowego (Tab. 3).
Kandydat 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011    śrd. odch.stnd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
J. Kaczyński 0.39 0.38 0.56 0.65 0.51 0.61 0.71 0.54 0.13
B. Komorowski -0.39 -0.38 -0.56 -0.65 -0.51 -0.61 -0.71 -0.54 0.13
Kolumna 9 to średnia wartość współczynnika korelacji a kolumna 10 to wartość odchylenia standardowego.

VIII. SPOSTRZEŻENIA wynikające z TAB. 7 i 8


 1. Ogólne spostrzeżenia wynikające z Tab.7 i Tab.8 potwierdzają spostrzeżenia wynikające z Tab.4 i Tab.5.

 2. Wartość poparcia dla J. Kaczyńskiego w wyborach Prezydenckich'2010 wg województw koreluje się silnie dodatnio z wojewódzkimi wynikami młodzieży w nauce. Korelacja ta wzmacnia się wraz z poziomem edukacji (podstawówka → gimnazjum) - patrz kol.9 - Tab.7 i Tab.8, przy jednocześnie istotnie zmniejszonym odchyleniu standardowym (kol.10 - Tab.7 i Tab.8).

 3. Wartość poparcia dla B. Komorowskiego w wyborach Prezydenckich'2010 wg województw koreluje się silnie ujemnie z wojewódzkimi wynikami młodzieży w nauce. Korelacja ta wzmacnia się wraz z poziomem edukacji (podstawówka → gimnazjum) - patrz kol.9 - Tab.7 i Tab.8, przy jednocześnie istotnie zmniejszonym odchyleniu standardowym (kol.10 - Tab.7 i Tab.8).IX. WNIOSEK - HIPOTEZA


Na podstawie przedstawionych w opracowaniu korelacji stawiamy hipotezę:

Dzieci statystycznego/przeciętnego wyborcy „konserwatywnego” lepiej się przykładają do nauki niż statystycznego/przeciętnego wyborcy „postępowego”,

a może w tej wersji(?):

Statystyczny/przeciętny wyborca „konserwatywny” bardziej dba o wiedzę dla swoich dzieci niż czyni to statystyczny/przeciętny wyborca „postępowy”.X. PYTANIA


 1. Jak daleko spada jabłko od jabłoni?


 2. Czy wykreowane i utrwalone ostatnimi laty przez sondażownie oraz media obrazy elektoratów partii politycznych w jakikolwiek sposób współgrają z korelacjami przedstawionymi wyżej?

 3. Jeżeli nie współgrają, to czy znajdzie się wreszcie jakiś uczony - socjolog, który podejmie bardziej szczegółowe zbadania ww. problemu, znajdzie pierwotne korelacje, których skutkiem są korelacje przedstawione w tym opracowaniu i wyjaśni nam paradoks? - wiadomo jaki paradoks.

 4. Czy znajdzie się ktoś, kto udowodni postawioną wyżej hipotezę lub też ją obali?XI. UWAGA - DODATEK       (dodano dn. 20.10.2013)


Przy badaniu wyżej przedstawionych korelacji milcząco założono, że w poszczególnych województwach poszczególne elektoraty partii politycznych w takim samym stopniu biorą udział w wyborach - mają taką samą frekwencję, równą frekwencji wojewódzkiej.

A co, jeżeli przyjęte założenie jest nieprawdziwe?

Spróbujmy przy pomocy królowej nauk, czyli matematyki trochę sobie pobadać/ pownioskować/"pospekulować".

Przykład 1

Załóżmy, że elektoraty biorące i niebiorące udział w wyborach wraz ze swoimi dziećmi/wnukami zdającymi egzaminy, o których mowa wyżej są separowalne. Przyjmijmy też, że w poszczególnych województwach średnie wojewódzkie wyniki młodzieży z egzaminów, o których mowa wyżej, elektoratu niebiorącego udziału w wyborach są takie same, jak elektoratu biorącego w nich udział.

Na podstawie przyjętego założenia można wykazać, że w poszczególnych województwach średnie wojewódzkie wyniki młodzieży poszczególnych elektoratów (biorących i niebioracych udział w wyborach) wyniosą tyle, ile średnie wyniki wojewódzkie przyjęte do sporządzenia Tab. 2 i Tab. 3. A zatem dla omawianego przykładu przedstawione w opracowaniu korelacje są wyznaczone również prawidłowo.

Przykład 2

Załóżmy, że elektoraty: głosujący i niegłosujący są separowalne wraz ze swoimi dziećmi/wnukami zdającymi egzaminy, o których mowa wyżej, i że oprócz tego, że elektorat niegłosujący nie lubi chodzić na wybory, to jego dzieci/wnukowie w każdym z województw osiągają średnie wyniki z egzaminu na poziome średniego wyniku krajowego - na każdym z ww. poziomów edukacji.

Na podstawie przedstawionych wyżej założeń można wykazać, że korelacje dla każdej z partii i kandydatów na prezydenta ulegną wzmocnieniu w stosunku do tych podanych w tab. 4 i 5 oraz 7 i 8. Wzmocnienie należy rozumieć tak: jeżeli dana korelacja w ww. tabeli jest dodatnia, to jej nowa wartość będzie wyższa a jeżeli jest ujemna, to jej nowa wartość będzie jeszcze niższa. Zatem, co? Zatem, postawiona wyżej hipoteza ulegnie wzmocnieniu czy osłabieniu?

Można podać jeszcze inne ciekawe przykłdy - proste w rozwiązaniu, ale pozostawiamy to innym.

Ktoś z czytelników może na zakończenie zapytać:

Czy istnieje jakaś szansa/sposób/metoda na to, aby wykreowane ostatnimi laty przez sondażownie i media obrazy elektoratów partii politycznych odpowiadały rzeczywistości?

Odpowiadamy - istnieje.

Aby wykreowane ostatnimi laty przez sondażownie i media obrazy elektoratów partii politycznych odpowiadały rzeczywistości należy założyć - w uproszczeniu, że w województwach, w których są kiepskie wyniki w edukacji młodzieży, w wyborach nie uczestniczy elektorat, którego wyniki dzieci/wnuków w nauczaniu w województwie są najgorsze a w województwach, w których wyniki w edukacji są najwyższe, w wyborach nie uczestniczy elektorat, którego wyniki młodzieży w nauczaniu są najwyższe.

Jeżeli ktoś potrafi udowodnić, że takie założenia mają cokolwiek wspólnego z rzeczywistością, to będzie chyba największym odkrywcą tego tysiąclecia, i ile mu to chwały/nagród/medali/splendoru może przysporzyć. Wiec, zachęcamy wszystkich śmiałków do wykazania słuszności takich założeń.

> powrót