Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

SAMORZAD.PAP.PL przedstawia samorządom do wierzenia bzdury.

2014-01-28, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

Wczoraj w nocy tj. dnia 27 stycznia 2014 r. jeden z czytelników podesłał mi link/odkośnik do artykułu zamieszczonego dnia 13.01.2014 r. (czyli 6 dni po przedstawieniu przeze mnie opracowania Czy RIO w Opolu zrozumiało wreszcie, jak rozróżniać szkoły wg typu i rodzaju?) na stronie samorzad.pap.pl a zatytułowanym Dwie szkoły liczenia. Na wsi i w mieście ta sama dotacja - twierdzi RIO. Autorem(ką) tego artykułu jest aba - czyt. p. Anna BANASIK.

Przepis, który reguluje dotowaniem szkół „publicznych” prowadzonych przez inne podmioty niż JST, to art. 80 ust. 3 ustawy o systemie oświaty a jego brzmienie jest następujące:
„Szkoły, o których mowa w ust. 1, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego obowiązanej do prowadzenia odpowiedniego typu i rodzaju szkół w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły publicznej danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku nieprowadzenia przez jednostkę samorządu terytorialnego szkoły tego samego typu i rodzaju podstawą ustalenia wysokości dotacji jest kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły publicznej danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.”

Na samym początku swojego artykułu p. Anna BANASIK stwierdza - podaje ludziom do wierzenia, że:
„Zgodnie z ustawą o systemie oświaty szkoły publiczne prowadzone przez podmioty inne niż JST na każdego ucznia otrzymują z gminy dotację w wysokości równiej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju, prowadzonych przez ten samorząd”.

Niech komentarzem do przemyśleń p. Anny BANASIK z Polskiej Agencji Prasowej będą komentarze, które są zamieszczone pod jej artykułem:
 1. „2014-01-14 15:06:34
  starsza: "Myślenie pojęciowe warunkiem rozwoju ucznia" ale źródłem konfliktu! A słowo powinno być powodem do dyskursu a nie narzędziem walki! Ale dziś wszysko może być!!!Nauczycielem, terapeutą uczniów i trenerem psychologicznym nauczycieli "Koucz"- po studiach z marketingu i zarządzania!!!! A to że szkoły nie są zainteresowane uczyć się od starszych i doświadczonych ludzi...to wiemy bo marketin wygrywa..... Zyjemy w świecie w którym nikt nie chce dowiedzieć się więcej ani nikt nie chce się więcej uczyć samodzielnie poprzez aktywność poznawczą- dzisiaj po prostu ludziom chyba niepotrzebny ROZUM.To smutne.”

 2. „2014-01-14 12:58:18
  Artur: Jak ktoś nie wie, że subwencja dla gminy zależy od tego czy ma tę szkołę w mieście czy na terenie wiejskim to nie powinien w ogóle komentować. Gmina dostaje też np. mniejsze pieniądze na szkołę z mniej doświadczoną kadrą i większe jeśli w danej szkole ma ma bardziej doświadczoną kadrę. A to, że szkoła wiejska jest innego rodzaju niż miejska wiedzą chyba wszyscy poza Opolem. Nawet w MEN! Jak się okazuje :) (Czego takim pewnym być nie można).”

 3. „2014-01-16 15:59:48
  Arturius: Poza tym nie ma czegoś takiego jak "subwencja na ucznia".”

 4. „2014-01-22 18:39:28
  Alka: Na miłość Boską !!! Poprawcie artykuł, bo wprowadzacie ludzi w błąd ! Sposób liczenia dotacji opisany w artykule dotyczy szkół PUBLICZNYCH prowadzonych przez organy inne niż JST. Wystarczy zajrzeć do ustawy żeby to stwierdzić. A szkoły niepubliczne otrzymują dotację nie niższą niż subwencja. Za Wami przedrukowują błąd gazety !”

Wygląda na to, że w artykule p. Anny BANASIK było więcej błędów, bo:

 1. „2014-01-15 10:08:01
  sannyline: Typ szkoły to nie jest określenie czy publiczna, czy niepubliczna, jak napisano w artykule. Typy szkół ustala art. 9 ust. 1 ustawy o systemie oświaty. Są to: szkoła podstawowa, gimnazjum itd.”

 2. „2014-01-15 14:20:28
  redakcja: Oczywiście racja - poprawiliśmy!”


Niezłą szkołę i to bardzo słusznie dostała p. Anna BANASIK z PAP od komentujących jej artykuł!

Brawo starsza, Artur, Arturius, Alka, brawo sannyline! Brawo dla Was wszystkich!Pani Anna BANASIK z PAP powinna na wszelki wypadek na początku każdego swojego artykułu zanaczać, że artykuł jest sponsorowany, bo tylko taka uwaga może jedynie usprawiedliwiać jej przemyślenia w poszukiwaniu prawdy!Panią Annę BANASIK z PAP systematycznie od lat informowałem o swoich opracowaniach, ale od dzisiaj wprowadzam ją na
czarną listę. Dowie się z oczywistych powodów jeszcze o tym opracowaniu.Pokuta dla p. Anny BANASIK z Polskiej Agencji Prasowej

Proszę o odczytanie sobie codziennie rano i wieczorem przez 30 kolejnych dni, lub też napisanie ręcznie 100 razy poniższy tekst:

W świetle obowiązującego prawa od 2005 do 2014, każde dwie dowolne szkoły są różnego rodzaju w świetle zapisów art. 80 i 90 ustawy o systemie oświaty, jeżeli jedna z nich zlokalizowana jest w obszarze wiejskim lub mieście do 5 tys. mieszkańców a druga w mieście powyżej 5 tys. mieszkańców.


> powrót