Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Wniosek do MEN dotyczący polityki państwa w zakresie edukacji.

2014-05-04, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

Dnia 22 kwietnia 2014 r. skierowałem via-email wniosek do Ministra Edukacji Narodowej ws. polityki państwa w zakresie edukacji. Treść tego wniosku przedstawiona jest poniżej. Wniosek ten został przedstawiony po to, aby zrozumieć, o co chodzi ostatecznie rządowi w projekcie obniżnia obowiązku szkolnego o rok., i czy MEN przeprowadziło wcześniej jakieś badania oceniające skutki tego obniżenia.

Od: Bogdan Stępień,

Do: Minister Edukacji Narodowej - Pani Joanna KLUZIK- ROSTKOWSKA

Szanowna Pani Minister,

Działając na podstawie zapisu art. 2 ust. 1 i 2 oraz art. 10, w powiązaniu z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnioskuję o przedstawienie mi następujących informacji:

 1. Aktualnej polityki państwa w zakresie edukacji, w tym o założeniach, celach i skutkach tej polityki.
 2. Skutkach obniżenia obowiązku wieku szkolnego o rok (OWS), w tym:
  1. Jak obniżenie OWS wpłynie na produkt jakim jest wiedza końcowa uczniów po ukończeniu poszczególnych typów i rodzajów szkół, w tym szkoły podstawowe – w rozbiciu na wiejskie i miejskie, dziewczynki i chłopców?
  2. Ile dotychczas kosztowało polskiego podatnika wraz ze środkami z UE wprowadzenie tzw. „reformy edukacji” polegającej na obniżeniu OWS – informację proszę przedstawić w szczegółach w rozbiciu na poszczególne podmioty (twórców kosztów), kategorie/typy/rodzaje wydatków oraz wg lat?
  3. Jakie MEN chciało/chce osiągnąć cele obniżając OWS? – i czy te cele są zostaną osiągnięte?
  4. Czy OWS wpłynie na zróżnicowanie osiąganych wyników przez uczniów w szkole podstawowej w sposób pozytywny czy negatywny – czyli, czy zróżnicowanie to zmaleje, czy wzrośnie a może pozostanie bez zmian? Proszę dodatkowo o swobodną wypowiedź w tej sprawie.
  5. Czy nauczyciele szkół podstawowych będą mieli ułatwioną pracę czy utrudnioną? -> i dlaczego?
  6. O ile procent wzrośnie (szacunkowo) liczba uczniów, którzy będą powtarzali jeden rok w szkole podstawowej? Czy MEN ma takie szacunki? – jeżeli nie ma, to dlaczego?
  7. Czy MEN (lub na zlecenie MEN) przeprowadziło jakieś badania, które legły u podstaw obniżenia OWS? Jeżeli tak, to jakie to badania (w tym, kto był ich autorem oraz gdzie i kiedy były opublikowane), i jakie z tych badań wynikają wnioski? Proszę o przedstawienie wyników tych badań.
  8. Czy - wg MEN - zastąpienie systemu pozytywnego systemem negatywnym, to dobry pomysł? Mowa w praktyce o zastąpieniu możliwości posyłania dziecka wcześniej do szkoły „nagminną” możliwością odroczenia posyłania ich do szkoły? Kto na tym zbije fortuny? – na polityce rządu czyt. MEN?
  9. Jak ostatnio projektowane zmiany w OWS związane z możliwością „wycofania” aż do 31 grudnia 6-latka ze szkoły wpłynie na finanse samorządów oraz racjonalne projektowanie oddziałów I-klasowych?
  10. I wreszcie: Czy MEN wie, jak średnia liczba uczniów na oddział w „publicznych” szkołach podstawowych wpływa na średnie wyniki ze sprawdzianu po 6-klasie? Jeżeli MEN wie, to w jaki sposób te średnie wpływają na siebie, i jakie z tego wynikają wnioski?
Wnioskowane w szczegółach powyżej informacje proszę przesłać na adres: bogdan{at}iar.pl. Z poważaniem, /-/ dr Bogdan Stępień

> powrót