Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Minister Edukacji Narodowej ma problem? Co z nim zrobi?

2014-07-02, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
Kopiuj link do tego wpisu i zamieszczaj, gdzie możesz!

W marcu 2014 r. zwróciłem się - na podstawie art. 2 ust. 1 i 2 oraz art. 10 ustawy o dostępie do informacji publicznej - do wszystkich okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) o udostępnienie wyników uczniów ze sprawdzianu po 6-klasie szkoły podstawowej za okres 2004-2013.

Wszystkie OKE - oprócz OKE w Poznaniu, bardzo szybko przedstawiły mi te dane. Pani dyrektor OKE w Poznaniu zamiast przedstawia wnioskowanych danych, przedstawiała decyzję administracyjną o odmowie udzielenia informacji publicznej w ww. zakresie.

P. dyr. OKE w Poznaniu uznała, że wnioskowane dane wymagają przetworzenia a zatem nie można o nie wnioskować na podstawie ww. przepisu oraz uznała, że badania naukowe nie są szczególnie istotne dla interesu publicznego.

Jednocześnie p. dyr. OKE w Poznaniu pouczyła mnie - w swojej decyzji, że przysługuje mi prawo do odwołania się od jej decyzji do Ministra Edukacji Narodowej - z czego się bardzo ucieszyłem i dnia 29 kwietnia 2014 r. przedstawiłem za jej pośrednictwem odpowiednie odwołanie.

Odwołanie się od decyzji p. dyr. OKE w Poznaniu dostępne jest tutaj << zapoznaj się z nim.

Ponieważ do dnia 9 czerwca 2014 r. nie otrzymałem odpowiedzi z MEN na ww. odwołanie skierowałem do niego wniosek dostępny tutaj

W odpowiedzi otrzymałem pismo z MEN z dnia 13 czerwca 2014 r. - syg. DJE.WEK.5083.68.2014 - o treści:

"w związku z Pana pismem z dnia 10 czerwca 2014 r. uprzejmie informuję, że Pana odwołanie od Decyzji Nr 10 z dnia 14 kwietnia 2014 r. Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu w sprawie odmowy udostępnienia informacji publicznej przetworzonej, dotyczącej wyników uczniów, z obszaru objętego działaniem komisji, ze sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej za lata 2014-2013, wpłynęło do Ministerstwa Edukacji Narodowej w dniu 13 maja 2014 r.

Z uwagi na złożoność sprawy odwołanie zostanie rozpatrzone w terminie do dnia 30 czerwca 2014 r.

Podpisano:
Małgorzata SZYBALSKA - Dyrektor DEPARTAMENTU JAKOŚCI EDUKACJI w MEN"
.

Zamiast przedstawienia zapowiedzianej przez MEN decyzji w sprawie odwołania się od decyzji p. dyr. OKE w Poznaniu, dnia 30 czerwca 2014 otrzymałem kolejne pismo z MEN przedłużające termin do dnia 8 lipca 2014 r. rozpatrzenie ww. odwołania (pismo MEN syg. DJE.WEK.5083.66.2014).

Wyraźnie widać, że Minister EN ma problem. Póki co, to nie wiemy jeszcze: czy z odwołaniem czy z decyzją p. dyrektor OKE w Poznaniu? Wkrótce sprawa powinna się wyjaśnić. Czy MEN zmusi mnie wreszcie do skierowania skargi do Sądu Administracyjnego?

A może jest jednak tak, że MEN nie żadnego problemu, tylko obecnie cała para-MENu idzie w darmowy elementarz?

A swoją drogą czy ktoś z czytelników wie, jak MEN numeruje swoje dokumenty?
Dokument MEN z dnia 13.06.2014 ma syg. DJE.WEK.5083.68.2014 a z dnia 30.06.2014 ma syg. DJE.WEK.5083.66.2014.

Jaką trzeba mieć wiedzę, i gdzie ją można zdobyć, aby to zrozumieć? Czy p. BERDZIK - była prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty a obecnie wice-minister MEN, nie powinna zacząć "budowanie społeczeństwa opartego na wiedzy" od samego MEN?

> powrót