Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Czy MEN rozesłało samorządom dokumenty subwencyjne z błędami?

2015-02-23, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

W tym roku wraz z metryczką subwencji oświatowej MEN przedstawia samorządom dokument zatytułowany Kalkulacja kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, na rok 2015. Z przeprowadzonej analizy ww. dokumentu w powiązaniu z liczebnością uczniów wg poszczególnych wag - wg stanu wrześniowego'2014 dla Gminy Goleniów, wnioskuję/przypuszczam że dokument ten może zawierać błędy. Przypuszczam, że nieprawidłowo została ustalona przez MEN tzw. statystyczna liczba uczniów z zadaniami specjalnymi (na zadania "wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży"). Ponieważ temat jest gorący, więc przedstawiłem pilny wiosek dyrektorowi Centrum Informatycznego Edukacji MEN o zweryfikowanie moich podejrzeń/przypuszczeń. Wniosek ten przedstawiłem dyrektorowi CIE, ponieważ w stopce ww. dokumentu widnieje MEN/CIE.

Wniosek do dyr. Centrum Informatycznego Edukacji MEN: >> WNIOSEK.

Co wiadomo już na chwilę obecną: pomimo tego że dokument, o którym mowa w ww. wniosku wygenerowany został przez Centrum Informatyczne Edukacji MEN (w stopce dokumentu widnieje MEN/CIE), to jednak umyło one ręce i przekazało powyższy wniosek do Departamentu Współpracy z Samorządem Terytorialnym MEN.

Informacja nieoficjalna z MEN z dnia 24 lutego: MEN już czuje, że jest jakiś z tym problem!

Inne problemy z ww. dokumentem MEN przedstawię innym razem.

Artykuł w czasopiśmie Wspólnota poruszający ww. tematykę >> tutaj.

O takich rzeczach będzie również mowa na szkoleniu >> SZKOLENIE.

Uczestnicy szkolenia otrzymają aplikację w Excelu do "prostego" podziału subwencji na poszczególne szkoły oraz do ustalania subwencji na zadania specjalne w poszczególnych szkołach.

> powrót