Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Hipoteza - krzywa wiedzy dziecka (Hypothesis of a student’s knowledge curve)

2015-04-28, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

Po dłuższej przerwie w upublicznianiu naszych badań dzisiaj przedstawiam artykuł opublikowany w czasopiśmie PROBLEMY WCZESNEJ EDUKACJI (PWE) - ISSUES IN EARLY EDUCATION - ISSN 1734-1582 - 4 (27) / 2014 >> Hipoteza - krzywa wiedzy dziecka.

Rysunki z ww. artykułu przedstawione w wersji źródłowej - dużo lepszej jakości niż w artykule:

  1. Rys. 1: Wyniki sześciolatków na tle wyników siedmiolatków za okres 2005 ÷ 2013 r.

  2. Rys. 2: Procentowe odchylenie średniego wyniku siedmiolatków ze sprawdzianu według miesiąca ich urodzenia w stosunku do średniego wyniku wszystkich siedmiolatków – dotyczy poszczególnych lat oraz średniej dziewięcioletniej.

  3. Rys. 3: Dziewięcioletnie rozkłady wyników. Liczba punktów ze sprawdzianu siedmiolatków według miesięcy urodzenia.

  4. Rys. 4: Odsetek siedmiolatków powtarzających jednokrotnie klasę według miesięcy urodzeń (za okres 2005 ÷ 2013 r.)

  5. Rys. 5: Efekt aproksymacji – rzeczywistość i hipoteza – prognoza.

> powrót