Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Strachy na Lachy

2015-06-06, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

     Na samym początku artykułu zatytułowanego Ustawa okołobudżetowa na 2015 r. i subwencja oświatowa, a zamieszczonym na stronie internetowej WszystkoJasne.waw.pl - czytamy: "Informujemy, że zgodnie z ar. 32 Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. [...] w bieżącym roku samorządy będą musiały przeznaczyć na edukację specjalną we wszystkich typach szkół i przedszkoli kwotę nie mniejszą niż środki przekazane z budżetu państwa z tytułu dodatkowych wag subwencyjnych. Samorządy będą musiały skrupulatnie rozliczyć się z wydatkowania dodatkowej subwencji, a środki spożytkowane niezgodnie z przeznaczeniem będą musiały zostać zwrócone do budżetu państwa.", a w ostatnim jego akapicie napisane jest: "... albo wpływy z tytułu dodatkowych wag subwencyjnych będą przeznaczone na realizację ich potrzeb, albo samorząd będzie musiał je zwrócić".

     Anonimowy autor ww. artykułu - zresztą chyba, jak wszystkich na ww. stronie - chyba nie ma zielonego pojęcia, czym jest subwencja - w tym oświatowa. Plecie mu się trzy po trzy, albo próbuje swoimi "mądrościami" zastraszyć/sterroryzować samorządy.

     To wszystko, to tylko "strachy na Lachy", bo nie ma takich przepisów, na podstawie których, samorządy musiałyby zwracać do budżetu państwa należną im z mocy prawa subwencję oświatową - wyznaczoną w oparciu o prawidłowe dane przedstawione w SIO oraz art. 28 ust. 1, 5 i 6 ustawy o dochodach jst!


     Samorządy nie mogą być rozliczane z subwencji - jest to bezpodstawne/bezprawne, bo nie jest ona dotacją, natomiast mogą i powinny być rozliczane z tego, czy w ich szkołach realizowane są ramowe plany nauczania (wg. rozp. MEN z dnia 07.02.2012 r.), ramowe statuty szkół (wg. rozp. MEN z dnia 21.03.2001 r.) wraz z orzeczeniami i opiniami poradni psychologiczno-pedagogicznych.


Do zapamiętania:

     Art. 32 ustawy okołobudżetowej jest ewidentnym/absolutnym bublem prawnym, którego jedynym celem zdaje się było desperackie (za wszelką cenę, nie bacząc na sprzeczność zapisu z innymi przepisami prawa, w tym Konstytucji RP) uciszenie w okresie maratonu wyborczego 2014/2015 - przez koalicję PO-PSL, rodziców dzieci niepełnosprawnych - wszystko po to, aby pomimo taśm prawdy, utrzymać się przy władzy.

Rodzice dzieci niepełnosprawnych, a w ogólności wymagających specjalnych organizacji nauki i metod pracy - nie tędy droga do osiągnięcia sukcesu, rozwiązania problemu!


     Czy "wszystko jasne"?

> powrót