Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Wniosek do Ministra Edukacji Narodowej.
Ministerstwo nie chce zachować się honorowo?

2015-08-11, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

Wniosek z dn. 11.08.2015 do MEN ws. art. 32 tzw. ustawy okołobudżetowej.

Do: Minister Edukacji Narodowej
Pani Joanna KLUZIK- ROSTKOWSKA
Ministerstwo Edukacji Narodowej
al. J. Ch. Szucha 25
00-918 Warszawa

Dnia 11 sierpnia 2015 r.

Szanowna Pani Minister,

Dnia 27 lipca 2015 r. przedstawiłem Pani Minister wniosek Nr 6/2015 – w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. W odpowiedź otrzymałem pismo z dnia 10 sierpnia 2015 r. - syg. DWST-WSST.0181.14.2015.MS.

W ww. wniosku postawiłem proste pytanie:
Czy rozważa Pani konieczność poinformowania samorządy i osoby zainteresowane, o tym że przedstawione przez MEN samorządom „Kalkulacje kwot części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2015”, w ogólności mogą być nieprawidłowe, że zostały wykonane w oparciu o MEN-owską interpretację prawa – niekoniecznie prawidłową, że nie uwzględniono w nich rozróżnienia subwencji na zadania realizowane w różnych obszarach, że […]?

Z treści ww. odpowiedzi mogę tylko domniemywać, że Ministerstwo Edukacji Narodowej nie zamierza poinformować samorządy i osoby zainteresowane o tym, że przedstawione przez MEN samorządom „Kalkulacje kwot części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2015”, w ogólności mogą być nieprawidłowe, że zostały wykonane w oparciu o MEN-owską interpretację prawa – niekoniecznie prawidłową, że nie uwzględniono w nich rozróżnienia subwencji na zadania realizowane w różnych obszarach, że […].

Domniemanie domniemaniem a fakty mogą być inne.

Zatem działając w interesie publicznym i na podstawie zapisu art. 2 ust. 1 i 2 oraz art. 10 ustawy o dostępie do informacji publicznej zwracam się do Pani z wnioskiem, o jednoznaczną odpowiedź na pytanie przedstawione w moim wniosku Nr 6/2015 z dnia 27 lipca 2015 r.

Wnioskowaną informację proszę potraktować jako bardzo pilną i przesłać bez zbędnej zwłoki na adres: bogdan[at]iar.pl.

Z poważaniem,
/-/
dr Bogdan Stępień

Do wiadomości:
- Regionalne izby obrachunkowe,
- Samorządy.

Dokument w formie pliku pdf >> tutaj.

Dodatkowo dwa inne wnioski skierowane dnia 11 sierpnia 2015 r. do MEN:

  1. Wniosek Nr 7/2015,
  2. Wniosek Nr 8/2015.

> powrót