Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Wniosek do MEN - to w zasadzie już szach-mat dla MEN

2015-08-26, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

Wniosek z dn. 26.08.2015 do MEN ws. art. 32 tzw. ustawy okołobudżetowej.

Do: Minister Edukacji Narodowej
Pani Joanna KLUZIK- ROSTKOWSKA
Ministerstwo Edukacji Narodowej
al. J. Ch. Szucha 25
00-918 Warszawa

Dnia 26 sierpnia 2015 r.

Szanowna Pani Minister,

Z wywodów logiczno-prawnych wynika, że nowe rozdziały tj. 80149 i 80150 tworzymy się odpowiednio wyłącznie w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych. W szkołach specjalnych nie tworzy się nowych rozdziałów. Każda specjalna szkoła danego typu ma inny rozdział niż szkoła ogólnodostępna - w tym integracyjna, tego samego typu. Z tego znów pośrednio wynika, że każde zadanie oświatowe realizowane w specjalnej szkołe czy specjalnym przedszkolu wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Zatem kwota subwencji, o której mowa w art. 32 tzw. ustawy okołobudzetowej (art. 32) obejmuje wyszystkie zadania oświatowe realizowane w specjalnych szkołach i przedszkolach. Z oczywistych powodów podobnie jest z „przeznaczanymi środkami”, o których mowa w art. 32.

W ogólności szkoły specjalne, to nie tylko szkoły specjalne, do których uczęszczają dzieci z wagami P4 do P7, ale to również szkoły, o których mowa w art. 71c ust. 1 ustawy o systemie oświaty. Szkoły przyszpitalne, szkoły przy ośrodkach rehabilitacji, to również szkoły specjalne.

Jeżeli tak, to tym razem już oskarżam Ministerstwo Edukacji Narodowej o nieprawidłową interpretację pojęcia „zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy”, o którym mowa w art. 32. W konsekwencji oskarżam również MEN o to, że przedstawił samorządom nieprawidłowe kalkulacje subwencji, o której mowa w art. 32. Dowód słuszność powyższych oskarżeń można znaleźć przeprowadzając analizę dwóch poniższych dokumentów:

  1. www.iar.pl/aktualnosci/art32-2015/26-plachta.pdf,
  2. www.iar.pl/aktualnosci/art32-2015/26-KKCOSOnRZWSSONiMPdDiM-wg-MEN.pdf.

Wobec powyższego oraz działając w interesie publicznym i na podstawie zapisu art. 2 ust. 1 i 2 oraz art. 10 ustawy o dostępie do informacji publicznej zwracam się do Pani z wnioskiem, o przedstawienie mi stanowiska MEN dotyczącego ww. oskarżeń.

Wnioskowaną informację proszę potraktować jako bardzo pilną i przesłać bez zbędnej zwłoki na adres: bogdan[at]iar.pl.

Z poważaniem,
/-/
dr Bogdan Stępień

Do wiadomości:
- Regionalne izby obrachunkowe,
- Samorządy.

Dokument w formie pliku pdf >> tutaj.

> powrót