Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Na rozpoczęcie roku szkolnego logiczny szach-mat dla MEN

2015-08-31, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

TWIERDZENIE:

Zasoby Kapitału Ludzkiego Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN) w sposób nieprawidłowy interpretują pojęcie "zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy" - użytego w art. 32 tzw. ustawy okołobudżetowej.

ZAŁOŻENIE:

W zamieszczonym dnia 22 kwietnia 2015 r. przez MEN - na swojej stronie internetowej - artykule zatytułowanym: Wyodrębnianie środków na specjalną organizację nauki i metod pracy – art. 32 tzw. „ustawy okołobudżetowej” (art. 32) czytamy:

„W przypadku szkół, przedszkoli i placówek specjalnych, wszystkie wydatki ponoszone w ww. jednostkach należy uznać za związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy”.
Tekst w powyższej ramce potraktujmy jako założenie twierdzenia.

DOWÓD TWIERDZENIA:

Krok 1:

Jeżeli - zgodnie z powyższym założeniem - wszystkie wydatki ponoszone w szkołach specjalnych i przedszkolach specjalnych należy uznawać za związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, to logiczną konsekwencją tego jest to, że wszystkie zadania w nich realizowane są zadaniami wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Czy dla czytelnika jest to jasne? Jeżeli dla przeciętnego czytelnika jest to jasne, to tym bardziej powinno być jasne dla Zasobów Kapitału Ludzkiego MEN.

Krok 2:

Jeżeli wszystkie zadania realizowane w szkołach specjalnych i przedszkolach specjalnych śa zadaniami wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, to przy ustalaniu kwoty subwencji, o której mowa w art. 32 należy uwzględniać wszystkich uczniów tych szkół/przedszkoli dla wszystkich wag (Dz.U. 2014 poz. 1977).

Czy dla czytelnika jest to zrozumiałe? Jeżeli dla przeciętnego czytelnika jest to zrozumiałe, to tym bardziej powinno być zrozumiałe dla Zasobów Kapitału Ludzkiego MEN.

Krok 3:

Z przedstawionego mi przez MEN dokumentu wynika, że w samorządzie województwa świętokrzyskiego są dwie szkoły specjalne: szkoła podstawowa i gimnazjum oraz jedno przedszkole specjalne (specjalny oddział przedszkolny). W dalszych wywodach zajmiemy się tylko szkołami specjalnymi, bo przedszkole specjalne wymaga oddzielnej ścieżki wywodowej. W szkole podstawowej specjalnej - omawianego samorządu - liczebności uczniów dla poszczególnych wag wg SIO stanu wrześniowego 2014 r. wynoszą: N1=32, N7=5, N26=27, N27=26, a w gimnazjum specjalnym: N2=26, N26=26, N27=36 i N30=26. Zatem łączne liczby uczniów wg poszczególnych wag szkół specjalnych tego samorządu wynoszą: N1=32+0=32, N2=0+26=26, N7=5+0=5, N26=27+26=53, N27=26+36=62 i N30=0+26=26. Zgodnie z tekstem przedstawionym w ramce na początku tego tekstu (założeniem) oraz powyższymi wywodami - kwota subwencji, o której mowa w art. 32, powinna być ustalona w oparciu o wyżej przedstawione liczebności uczniów dla poszczególnych wag - za tymi wagami kryją się odpowiednie zadania oświatowej i subwencje na nie przewidziane.

Czy dla czytelnika jest to zrozumiałe? Jeżeli dla przeciętnego czytelnika jest to zrozumiałe, to tym bardziej powinno być zrozumiałe dla Zasobów Kapitału Ludzkiego MEN. Tak czy nie?

Krok 4:

A jakie liczebności uczniów ww. szkół omawianego samorządu uwzględnił MEN w tzw. Kalkulacji subwencji oświatowej na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, o której mowa w art. 32 i przedstawił mu je bez jakiejkolwiek wzmianki, że jest to wynik interpretacji prawa MEN? Zgodnie z otrzymanym z MEN pismem, uwzględniło ono następujące liczebności uczniów szkół specjalnych wg poszczególnych wag: N1=5.17, N2=0, N7=5, N26=0, N27=0 i N30=0. Te liczebności znacznie się różnią od przedstawionych w Kroku 3, a subwencja (wg art. 32) skalkulowana przez MEN jest około pięciokrotnie razy mniejsza od subwencji wynikającej z liczebności uczniów wg wag przedstawionych w Kroku 3.

Krok 5:

Skąd wynika różnica (i to jeszcze tak ogromna) pomiędzy liczebnościami uczniów wg wag, przedstawionymi w kroku 4 i kroku 3, a w konsekwencji również pięciokrotnie mniejszą kwotą subwencji wynikającą z kroku 4 względem kroku 3?

Odpowiedź na to pytanie jest banalnie prosta, bo Zasoby Kapitału Ludzkiego MEN dokonały nieprawidłowej - wg swojego widzi mi się, i narzucanej samorządom interpretacji pojęcia "zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy", użytego w art. 32.

Czy dla czytelnika jest to zrozumiałe? Jeżeli dla przeciętnego czytelnika jest to zrozumiałe, to tym bardziej powinno być zrozumiałe dla Zasobów Kapitału Ludzkiego MEN. Tak czy nie?

Zobaczymy, co z tym fantem zrobią Zasoby Kapitału Ludzkiego MEN.

Art. 32 wraz z rozdziałami 80149 i 80150 jest wielopiętrowym bublem prawnym.
Chyba tak rozległego bubla prawnego w historii Polski jeszcze nie było!
Zasoby Kapitału Ludzkiego MEN i MF mają dyskwalifikujące braki z prawa oświatowego!

> powrót