Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

PIERWSZY konkurs dla pracowników MEN i MF

2015-09-16, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

Organizatorem konkursu jest Bogdan Stępień.

Niniejszym ogłaszam konkurs wyłącznie dla pracowników Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Finansów na przedstawienie dowodu następującego twierdzenia:

TWIERDZENIE:

W kontekście art. 32 tzw. ustawy okołobudżetowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1877), kwota subwencji oświatowej w wadze P8, o której mowa w rozporządzeniu w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2015 (Dz.U. z 2014 r. poz. 1977), to kwota subwencji nie na uczniów którym przypisana jest ta waga, a na cały oddział integracyjny do którego uczęszczają.

Dowodów wyżej wymienionego twierdzenia należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną w terminie do dnia 30 września 2015 roku do godz. 24:00, na adres bogdan(małpa)iar.pl.

Wraz z przedstawionym dowodem twierdzenia należy podać:

  1. Imię i nazwisko autora dowodu twierdzania,
  2. Miejsce pracy wraz z adresem,
  3. Stanowisko lub funkcję,
  4. Nr telefonu oraz adres email,
  5. I zamieścić oświadczenie "Wyrażam zgodę na to, że w przypadku zwycięstwa w konkursie, ogłaszający konkurs ma prawo przedstawić ten dowód na stronie www.iar.pl".

Przy ocenie dowodu twierdzenia brane będzie pod uwagę nie to, kto pierwszy nadesłał pracę do konkursu a wyłącznie merytoryczność przedstawionych wywodów logiczno-prawnych, zatem pośpiech nie jest tu wskazany.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi nie później niż dnia 07 października 2015 r.

Zwycięzca PIERWSZEGO mojego konkursu otrzyma:

  1. Nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł,
  2. Dyplom z moim własnoręcznym podpisem.

Przedstawiona prośba do MEN i MF o powiadomienie swoich pracowników o ogłoszonym konkursie >> tutaj.

> powrót