Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

DRUGI konkurs dla pracowników MEN i MF

2015-09-27, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

Organizatorem konkursu jest Bogdan Stępień.

Niniejszym ogłaszam DRUGI konkurs wyłącznie dla pracowników Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Finansów na przedstawienie dowodu następującego twierdzenia:

TWIERDZENIE:

W kontekście art. 32 tzw. ustawy okołobudżetowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1877), oddziały intergacyjne są oddziałami pseudo-specjalnymi a realizowane w nich wszystkie zadania są zadaniami wymagającymi specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Dowodów wyżej wymienionego twierdzenia należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną w terminie do dnia 12 października 2015 roku do godz. 24:00, na adres bogdan(małpa)iar.pl.

Wraz z przedstawionym dowodem twierdzenia należy podać:

  1. Imię i nazwisko autora dowodu twierdzania,
  2. Miejsce pracy wraz z adresem,
  3. Stanowisko lub funkcję,
  4. Nr telefonu oraz adres email,
  5. I zamieścić oświadczenie "Wyrażam zgodę na to, że w przypadku zwycięstwa w konkursie, ogłaszający konkurs ma prawo przedstawić ten dowód na stronie www.iar.pl wraz z podaniem nazwiska i imienia oraz miejsca pracy i zajmowanym stanowiskiem/funkcją".

Osoby przystępujące do konkursu a zajmujące stanowisko/funkcję od naczelnika wzwyż, muszą przedstawić dowód, że powiadomili oni - o tym konkursie w terminie najpóźniej do dnia 2 października 2015 r. - co najmniej 50% podległych im pracowników, bo w przeciwnym przypadku zostaną zdyskfalifikowane.

Przy ocenie dowodu twierdzenia brane będzie pod uwagę nie to, kto pierwszy nadesłał pracę do konkursu a wyłącznie merytoryczność przedstawionych wywodów logiczno-prawnych, zatem pośpiech nie jest tu wskazany.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi nie później niż dnia 19 października 2015 r.

Zwycięzca DRUGIEGO mojego konkursu otrzyma:

  1. Nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł,
  2. Dyplom z moim własnoręcznym podpisem.

Tak pracownicy MEN, jak i MF mogą skorzystać z korepetycji uczestników marcowego szkolenia na temat art. 32 oraz rozdziałów 80149 i 80150.

Przedstawiona prośba do MEN i MF o powiadomienie swoich pracowników o ogłoszonym konkursie dostępna jest >> tutaj.

> powrót