Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Odpowiedź MF i MEN na wezwanie ws. art. 32

2015-10-26, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

Odpowiedź Ministerstwa Finansów na wezwania z dnia 24 września 2015 r.:
Warszawa, dnia 26 października 2015 r.                                                    

Od: Ministerstwo Finansów
Departament Finansów Samorządu Terytorialnego


Sygn. dokumentu ST5.4750.592.2015

Do: Pan Bogdan Stępień

W związku z pismem z dnia 24 września 2015r. dotyczącym uzgodnienia przez Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Edukacji Narodowej stanowiska dotyczącego art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, Ministerstwo Finansów informuje, iż w powyższym zakresie, w tym w kwestii dotyczącej klasyfikowania wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy, zajęło stanowisko w piśmie z dnia 8 września 2015 r. Nr BPl..4102.30.20l5, będącym odpowiedzią na Pana wnioski nr 2/2015 i 3/2015 2 dnia 21 i 22 lipca 2015.

Ponadto Ministerstwo Finansów informuje, że kwestie dotyczące kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, określone w przepisach ustawy o systemie oświaty, pozostają w gestii Ministra Edukacji Narodowej, zgodnie z zakresem kompetencji określonym przepisami ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej.

Zdzisława Wasążnik
Dyrektor Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego

Odpowiedź Ministerstwa Edukacji Narodowej na wezwania z dnia 24 września 2015 r.:
Warszawa, dnia 26 października 2015 r.                                                    

Od: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Analiz i Prognoz


Sygn. dokumentu DAP-WA.350.118.2015.RK

Do: Pan Bogdan Stępień

Szanowny Panie,
w nawiązaniu do pisma z dnia 24 września 2015 r. w sprawie uzgodnienia wspólnego stanowiska dotyczącego art. 32 tzw. ustawy okołobudżetowej oraz rozdziałów 80149 i 80150, informujemy, że ze względu na szczególnie skomplikowany charakter sprawy, wymagający m.in. konsultacji z innymi komórkami w ministerstwie oraz Ministerstwem Finansów, odpowiedź prześlemy w terminie późniejszym, jednak nie później niż dwa miesiące od momentu otrzymania pisma.

Z poważaniem,
Grzegorz Pochopień
Dyrektor Departamentu Analiz i Prognoz
Pismo MEN przygotowała p. naczelnik Renata Karnas

Komentarz - wnioski:

  1. Obie wyżej przedstawione bardzo krótkie odpowiedzi: MEN i MF, nie rozwiązują żadnego problemu przedstawionego w wezwaniu z dnia 24 września 2015 r..

  2. Oba ministerstwa na napisanie swoich odpowiedzi potrzebowały po 32 dni kalendarzowe.

  3. Z odpowiedzi MF wynika, że chowa ono głowę w piasek, zaś MEN mówi, że sprawa ma szczególnie skomplikowany charakter.

  4. Już dzisiaj po wyborach wiadomo, że kiełbasa wyborcza rządu PO-PSL, jaką jest art. 32 zdała się psu na budę, a samorządy zostały z niebywałym problemem.

  5. Kiełbasa wyborcza rządu PO-PSL, która zdała się psu na budę, jest podłożoną świnią dla kolejnego rządu.

  6. Znaczna część Zasobów Kapitału Ludzkiego: tak MEN, jak i MF, powinna za ten przepis bezproblemowo otrzymać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

  7. Można by tu podać znacznie więcej wniosków.

> powrót