Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Petycja do MF i MEN o uzgodnienia wspólnego stanowiska dotyczącego art. 32

2015-11-27, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

Do: Ministra Edukacji Narodowej
      Pani Anna ZALEWSKA
Do: Minister Finansów
      Pan Paweł SZAŁAMACHA

Dnia 27 listopada 2015 r.

Szanowna Pani Minister,
Szanowny Panie Ministrze,

    Tzw. ustawą okołobudżetową (Dz.U. 2014 r. poz. 1877) wprowadzony został na rok 2015 bardzo dziwny przepis - art. 32. Bez „mędrca szkiełka i oka”, widać, że przepis ten jest niezgodny z ustawą o dochodach samorządów (w tym zapewne i jest niezgodny z wieloma przepisami Konstytucji) oraz jest bublem prawnym. W czasie procesu legislacyjnego Rządowe Centrum Legislacji dwukrotnie przedstawiło negatywną opinię na temat tego przepisu. Pomimo tego poprzedni rząd przeforsował ten przepis.

    Od grudnia ubiegłego roku do dzisiaj praktycznie cały swój czas poświęciłem na walkę z tym niebywałym bublem prawnym. W tym okresie przedstawiłem MF i MEN 14 wniosków. Odpowiedzi na te wnioski, oprócz tego, że w wielu przypadkach są wewnętrznie sprzeczne, to bardzo często, tak MEN, jak i MF unikały poruszenia problemów przedstawionych we wnioskach. Po zgromadzeniu odpowiedniej dokumentacji, dnia 24 września 2015 r. przedstawiłem MEN i MF pismo zatytułowane „Wezwanie dla MF i MEN do uzgodnienia wspólnego stanowiska dotyczącego art. 32”.

    W odpowiedzi na powyższe wezwanie, po miesiącu otrzymałem tego samego dnia bardzo krótkie pisma z MF i MEN, z których wynika, że MF, jako twórca ww. przepisu umywa ręce a MEN pisze, że sprawa ma „szczególnie skomplikowany charakter” i przedstawi swoją odpowiedź „w terminie późniejszym, jednak nie później niż dwa miesiące od momentu otrzymania pisma”.

    W reakcji na otrzymane pisma postanowiłem z dniem 2 listopada 2015 r. uniemożliwić pracownikom MEN i MF kontaktujących się poprzez hosty MEN i MF z serwerem internetowym www.iar.pl na korzystanie z jego zasobów.

    Dnia 23 listopada 2015 r. otrzymałem z MEN pismo (sygn. DAP-WA.350.118.2015. RK) stanowiące, jego odpowiedź na ww. wezwanie. Odpowiedzi tej nie mogę uznać, ani za merytoryczną, ani stanowiącą odpowiedź na ww. wezwanie.

    Wobec powyższego oraz po przypomnieniu sobie exposé p. Premier, w którym powiedziała po raz kolejny, że będzie słuchać ludzi, postanowiłem ww. ograniczenia - z dniem 23 listopada 2015 r. - zawiesić i przedstawić niniejszą petycję.

CZEGO OCZEKUJĘ OD WAS WSPÓLNIE W RAMACH NINIEJSZEJ PETYCJI(?):

 1. Zapoznanie się z dokumentacją mojej walki z niebywałym bublem prawnym, jakim jest art. 32, a zamieszczonej po części pod adresem www.iar.pl/aktualnosci/2015-07-10_ART32.html,

 2. Merytorycznego, rzeczowego przedstawienia wspólnego stanowiska - na temat art. 32, o którym mowa w „Wezwaniu dla MF i MEN do uzgodnienia wspólnego stanowiska dotyczącego art. 32” z dnia 24 września 2015 r.

Przy wypracowaniu wspólnego ww. stanowiska MEN i MF, wnioskuję o wykluczenie z niego następujących osób:
- w MEN:

 1. Dyrektor DAiP – p. Grzegorz Pochopień,
 2. Z-ca Dyrektora DAiP – p. Jerzy Jakubczuk,
 3. Naczelnik wydziału w DAiP – p. Renata Karnas,
 4. Z-ca Dyrektora DWST – p. Ewa Staniszewska,
- w MF:
 1. Z-ca Dyrektor DBP – p. Anna Maksym,
 2. Dyrektor DFST – p. Zdzisława Wasążnik.

Ww. osoby w odpowiedzi na moje wnioski - poprzez stosowanie różnych trików, myków i innych uników - próbowały bronić omawiany tu niebywały bubel prawny, jakim jest art. 32.

    Nie sądzę, aby istniał jakiś samorząd, no może oprócz Gminy Hanna z rewiru byłego Sekretarza Stanu MEN, który nie przekląłby niebywałego bubla prawnego, jakim jest art. 32.

    Na przedstawienie odpowiedzi na tą petycję czekam do dnia 11 grudnia 2015 r. Jeżeli do tego dnia nie otrzymam merytorycznej, rzeczowej wypracowanej wspólnie przez MEN i MF odpowiedzi na tą petycję, to już dnia następnego dostęp do zasobów serwera www.iar.pl poprzez hosty MEN i MF zostanie zabroniony, oraz uznam, że nowy rząd będzie bronił (i może tworzył?) buble prawne.

    Mam też już upatrzoną „pewną ofiarę” bubla prawnego, jakim jest art. 32. Jest nią Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Więcej informacji w tej sprawie, dostępna jest pod adresem:
www.iar.pl/aktualnosci/2015-11-16_Rozumowanie_specjalne.html.

Z poważaniem,
/-/
dr Bogdan Stępień

Do wiadomości:

 1. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej,
 2. Premier Rzeczpospolitej Polskiej,
 3. Regionalne izby obrachunkowe,
 4. Samorządy,
 5. Petycja będzie dostępna pod adresem:
  www.iar.pl/aktualnosci/2015-11-27_Petycja.html.

> powrót