Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Wniosek do Dyrektora Biura Dyscypliny Finansów Publicznych MF w sprawie art. 32

2015-12-01, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

Do: Dyrektor Biura Dyscypliny Finansów Publicznych
      Pan Zbigniew ZIELIŃSKI
      Ministerstwo Finansów

Dnia 01 grudnia 2015 r.

Szanowny Panie Dyrektorze,

    Art. 32 (nazywany dalej art. 32) ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1877) stanowi, że

„W roku 2015 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1115, 1574 i 1644), w zakresie tych zadań.”

    W związku z powyższym, zwracam się do Pana z prośbą o przedstawienie mi stanowiska Ministerstwa Finansów dotyczącego problemu:

  1. Czy nieprzeznaczenie środków przez jednostkę samorządu terytorialnego w wysokości, o której mowa w art. 32, na zadania o których mowa w art. 32, narusza jakikolwiek przepis ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych? – inaczej mówiąc: Czy przeznaczenie środków przez jednostkę samorządu terytorialnego na zadania, o których mowa w art. 32, w kwocie niższej niż wynika to z art. 32, narusza jakiekolwiek przepis ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
  2. Czy czyn, o którym mowa w pkt. 1, może być w jakikolwiek sposób karalny?
  3. Jeżeli odpowiedź na pkt 2 jest twierdząca, to jaka i komu za to grozi kara, i jaka tej kary jest podstawa prawna?

Wnioskowaną informację proszę przesłać możliwie szybko na adres: bogdan[at]iar.pl

Z poważaniem,
/-/
dr Bogdan Stępień

> powrót