Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Wniosek nr 12/2015 do MEN w sprawie „specjalnego rozumowania” art. 32

2015-12-03, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

Do: Minister Edukacji Narodowej
      Pani Anna ZALEWSKA

Dnia 03 grudnia 2015 r.

Szanowna Pani Minister,

    Ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1877) wprowadzony został na rok 2015 - delikatnie ujmując - bardzo dziwny przepis tj. art. 32.

    MEN z początkiem 2015 r., wraz z metryczką subwencji oświatowej przedstawiło samorządom tzw. kalkulacje subwencji, o której mowa w art. 32. Kalkulacje te zostały wykonane w oparciu o MEN-owską interpretecję art. 32, o czym MEN nie było łaskaw poinformować samorządy.

    Dnia 22 kwietnia 2015 r. MEN przedstawiło na swojej stronie internetowej informację: „Wyodrębnianie środków na specjalną organizację nauki i metod pracy – art. 32 tzw. ustawy okołobudżetowej”. W informacji tej m.in. czytamy: „W przypadku szkół, przedszkoli i placówek specjalnych, wszystkie wydatki ponoszone w ww. jednostkach należy uznać za związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy”.

    MEN-owska interpretacja art. 32 prowadzi do niebywałej ilości absurdów – o czym wielokrotnie pisałem na stronie www.iar.pl oraz skierowałem do MF i MEN około 20 pism. Dotychczasowe odpowiedzi MEN i MF na kierowane do nich w tej sprawie pisma, oceniam jako: niedostateczne/nierzeczowe/niemerytoryczne.

    Jednym z wymiernych efektów dotychczasowych moich działań napiętnujących art. 32 zdaje się być to, że nie zostanie on wznowiony na rok kolejny. Bardzo mnie dziwi fakt, że ostatnio, czyli dnia 24 listopada br. MEN podjęło próbę – na szczęście nieskuteczną – wznowienia art. 32 na kolejny rok.

    Jeden z przykładów wynikających z MEN-owskiej - absurdalnej interpretacji art. 32:

    W świetle informacji publicznych pozyskanych dotychczas przeze mnie od Marszałka Województwa Świętokrzyskiego (MWŚw) (więcej: http://www.iar.pl/aktualnosci/2015-11-16_Rozumowanie_specjalne.html) wynika, że:

  • Kierowane przez MWŚw Zasoby Kapitału Ludzkiego (ZKL) Urządu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (UMWŚw) uznały, że przedstawiona UMWŚw przez MEN kalkulacja subwencji, o której mowa w art. 32 jest prawidłowa.
  • Kierowane przez MWŚw ZKL UMWŚw uznały również, że „W przypadku szkół, przedszkoli i placówek specjalnych, wszystkie wydatki ponoszone w ww. jednostkach należy uznać za związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy”.

    Konsekwencje logiczne wynikające z przedstawionego powyżej przykładu:

    W świetle informacji publicznych pozyskanych dotychczas przeze mnie od MWŚw (więcej: http://www.iar.pl/aktualnosci/2015-11-16_Rozumowanie_specjalne.html) wynika, że kierowane przez niego ZKL UMWŚw uznały za namową/sugestią MEN, że zadania oświatowe, o których mowa w art. 32 realizowane są wyłącznie w Szkole Podstawowej Specjalnej (SPS) w Czarnieckiej Górze. ZKL UMWŚw bezreflekcyjnie za namową/sugestią MEN uznały również, że zasadnym jest porównywanie subwencji oświatowej na pięciu wybranych – zgodnie z art. 32 – uczniów SPS Czarnieckiej Górze ze środkami przeznaczonymi, o których mowa w art. 32 na jej wszystkich uczniów, czyli trzydziesu dwóch jej uczniów. Takie rozumowanie jest z kategorii „rozumowania specjalnego – wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy”.

    W związku z powyższym proszę Panią Minister o natychmiastowe zaprzestanie dalszego psucia – już i tak bardzo, bardzo złego - wizerunku Ministerstwa Edukacji Narodowej.

    Mając na względzie powyższe oraz działając w interesie publicznym i na podstawie zapisu art. 2 ust. 1 i 2 oraz art. 10 ustawy o dostępie do informacji publicznej zwracam się do Pani z wnioskiem, o przedstawienie mi następujących informacji publicznych:

  1. Czy Minister Edukacji Narodowej zamierza podjąć jakieś kroki, zmierzające do wyprowadzenia z błędu ZKL UMWŚw, do którego popełnienia przyczyniło się samo?
  2. Czy MEN, zamierza choćby za pięć dwunasta poinformować wszystkie samorządy, że dokonało błędnej interpretacji art. 32 i narzuciło ją do stosowania wszystkim samorządom?
  3. Czy MEN zdało sobie wreszcie sprawę z wyjątkowej bublowatości art. 32?

Wnioskowane informacje proszę potraktować, jako bardzo pilne i przesłać niezwłocznie na adres: bogdan[at]iar.pl

Z poważaniem,
/-/
dr Bogdan Stępień

Do wiadomości:

  • Marszałek Województwa Świętokrzyskiego,
  • Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.

> powrót