Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Przedszkola w liczbach wg SIO 31.03.2015

2016-01-24, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

W oparciu o dane z SIO wg stanu 31 marca 2015 r. sporządziłem cztery tabele, w których przedstawiam różne dane na temat przedszkoli. Z tabale tych wynika między innymi, że wg ww. stanu SIO wychowaniem przedszkolnym objętych było ponad 1,25 mln dzieci w prawie 22 tys. placówkach, a różnorodność podmiotów prowadzących przedszkola wygląda już na zauważalną/istotną.

W prezentowanych poniżej tabelach w kolumnie 1 - lokalizacja: M do 5k mieszk. oznacza miasta do 5 tys. mieszkańców, M > 5k mieszk. oznacza miasta powyżej 5 tys. mieszkańców; w kolumnie 2 spec. oznacza, że placówki mają charakter specjalny, a kolumna 5 Liczba wychow. oznacza liczbę przedszkolaków w przedszkolach/placówkach.

TABELA 1: Przedszkola, jako podmioty samodzielne
Lokalizacja Organ prowadzący Liczba
placów.
  Liczba
  wychow.
   kol.5/
kol.4
123456
M do 5k mieszk. Gmina 304 37 040 121,8
M do 5k mieszk. Osoby Prawne - Przedsięb. Państwowe 1 124 124,0
M do 5k mieszk. Stowarzyszenia 8 309 38,6
M do 5k mieszk. Organizacje Społeczne 1 69 69,0
M do 5k mieszk. Organizacje Związkowe 1 75 75,0
M do 5k mieszk. Organizacje Wyznaniowe 22 1 175 53,4
M do 5k mieszk. Przedsiębiorstwa Osób Fizycznych 1 37 37,0
M do 5k mieszk. Spółki Prawa Handlowego 3 194 64,7
M do 5k mieszk. Osoba Fizyczna - Pracodawca 57 2 491 43,7
M do 5k mieszk. spec. Powiat ziemski 3 38 12,7
M > 5k mieszk. Gmina 3 913 513 288 131,2
M > 5k mieszk. Minister ds. obrony 3 217 72,3
M > 5k mieszk. Osoby Prawne - Przedsięb. Państwowe 70 3 611 51,6
M > 5k mieszk. Stowarzyszenia 144 8 447 58,7
M > 5k mieszk. Organizacje Społeczne 12 406 33,8
M > 5k mieszk. Organizacje Wyznaniowe 289 21 706 75,1
M > 5k mieszk. Przedsiębiorstwa Osób Fizycznych 162 9 715 60,0
M > 5k mieszk. Wyższe Szkoły Niepaństwowe 8 266 33,3
M > 5k mieszk. Spółki Prawa Handlowego 202 12 796 63,3
M > 5k mieszk. Fundacje 95 6 360 66,9
M > 5k mieszk. Osoba Fizyczna - Pracodawca 1 956 121 797 62,3
M > 5k mieszk. spec. Gmina 66 1 886 28,6
M > 5k mieszk. spec. Powiat ziemski 53 699 13,2
M > 5k mieszk. spec. Samorząd województwa 6 85 14,2
M > 5k mieszk. spec. Osoby Prawne - Przedsięb. Państwowe 2 40 20,0
M > 5k mieszk. spec. Stowarzyszenia 37 782 21,1
M > 5k mieszk. spec. Organizacje Wyznaniowe 3 61 20,3
M > 5k mieszk. spec. Przedsiębiorstwa Osób Fizycznych 1 25 25,0
M > 5k mieszk. spec. Fundacje 6 209 34,8
M > 5k mieszk. spec. Osoba Fizyczna - Pracodawca 14 171 12,2
Wieś Gmina 2 486 176 755 71,1
Wieś Powiat ziemski 1 32 32,0
Wieś Minister ds. obrony 4 225 56,3
Wieś Osoby Prawne - Przedsięb. Państwowe 21 902 43,0
Wieś Stowarzyszenia 248 8 559 34,5
Wieś Organizacje Społeczne 5 131 26,2
Wieś Samorząd Gospodarczy i Zawodowy 1 23 23,0
Wieś Organizacje Wyznaniowe 96 4 529 47,2
Wieś Przedsiębiorstwa Osób Fizycznych 54 2 436 45,1
Wieś Wyższe Szkoły Niepaństwowe 1 33 33,0
Wieś Spółki Prawa Handlowego 38 2 038 53,6
Wieś Fundacje 50 2 076 41,5
Wieś Osoba Fizyczna - Pracodawca 616 27 497 44,6
Wieś spec. Powiat ziemski 13 133 10,2
Wieś spec. Stowarzyszenia 6 65 10,8
Razem 11 083 969 553 87,5

TABELA 2: Placówki - szkoły z oddziałami przedszkolnymi
Lokalizacja Organ prowadzący                                Liczba
placów.
  Liczba
  wychow.
   kol.5/
kol.4
123456
M do 5k mieszk. Gmina 131 6 476 49,4
M do 5k mieszk. Osoby Prawne - Przeds. Państwowe 1 8 8,0
M do 5k mieszk. Organizacje Społeczne 1 19 19,0
M do 5k mieszk. spec. Powiat ziemski 2 8 4,0
M do 5k mieszk. spec. Osoby Prawne - Przeds. Państwowe 1 5 5,0
M > 5k mieszk. Gmina 1 757 83 896 47,7
M > 5k mieszk. Miasto na prawach powiatu 9 392 43,6
M > 5k mieszk. Osoby Prawne - Przeds. Państwowe 2 66 33,0
M > 5k mieszk. Stowarzyszenia 78 1 662 21,3
M > 5k mieszk. Organizacje Społeczne 1 18 18,0
M > 5k mieszk. Organizacje Wyznaniowe 28 920 32,9
M > 5k mieszk. Przedsiębiorstwa Osób Fizycznych 2 17 8,5
M > 5k mieszk. Spółki Prawa Handlowego 33 972 29,5
M > 5k mieszk. Fundacje 28 552 19,7
M > 5k mieszk. Osoba Fizyczna - Pracodawca 32 501 15,7
M > 5k mieszk. Wyższe Szkoły Państwowe 2 35 17,5
M > 5k mieszk. spec. Miasto na prawach powiatu 43 673 15,7
M > 5k mieszk. spec. Powiat ziemski 29 249 8,6
M > 5k mieszk. spec. Samorząd województwa 5 77 15,4
M > 5k mieszk. spec. Stowarzyszenia 11 118 10,7
M > 5k mieszk. spec. Organizacje Wyznaniowe 3 8 2,7
M > 5k mieszk. spec. Fundacje 1 3 3,0
M > 5k mieszk. spec. Osoba Fizyczna - Pracodawca 2 10 5,0
Wieś Gmina 5 682 149 975 26,4
Wieś Osoby Prawne - Przeds. Państwowe 2 79 39,5
Wieś Stowarzyszenia 616 10 189 16,5
Wieś Organizacje Społeczne 2 15 7,5
Wieś Organizacje Związkowe 1 1 1,0
Wieś Organizacje Wyznaniowe 5 91 18,2
Wieś Spółki Prawa Handlowego 1 17 17,0
Wieś Fundacje 41 786 19,2
Wieś Osoba Fizyczna - Pracodawca 62 1 113 18,0
Wieś spec. Powiat ziemski 13 75 5,8
Wieś spec. Samorząd województwa 4 36 9,0
Wieś spec. Organizacje Wyznaniowe 1 8 8,0
Wieś spec. Osoba Fizyczna - Pracodawca 1 7 7,0
Razem 8 633 259 077 30,0

TABELA 3: Punkty przedszkolne
Lokalizacja Organ prowadzący                                Liczba
placów.
  Liczba
  wychow.
   kol.5/
kol.4
123456
M do 5k mieszk. Gmina 4 76 19,0
M do 5k mieszk. Stowarzyszenia 2 37 18,5
M do 5k mieszk. Organizacje Społeczne 1 12 12,0
M do 5k mieszk. Organizacje Wyznaniowe 1 10 10,0
M do 5k mieszk. Osoba Fizyczna - Pracodawca 12 192 16,0
M > 5k mieszk. Gmina 26 639 24,6
M > 5k mieszk. Osoby Prawne - Przeds. Państwowe 16 247 15,4
M > 5k mieszk. Stowarzyszenia 41 755 18,4
M > 5k mieszk. Organizacje Społeczne 3 57 19,0
M > 5k mieszk. Samorząd Gospodarczy i Zawodowy 1 23 23,0
M > 5k mieszk. Organizacje Wyznaniowe 8 150 18,8
M > 5k mieszk. Przedsiębiorstwa Osób Fizycznych 55 1 278 23,2
M > 5k mieszk. Wyższe Szkoły Niepaństwowe 1 24 24,0
M > 5k mieszk. Spółki Prawa Handlowego 36 646 17,9
M > 5k mieszk. Fundacje 35 585 16,7
M > 5k mieszk. Osoba Fizyczna - Pracodawca 540 9 292 17,2
Wieś Gmina 545 11 579 21,2
Wieś Osoby Prawne - Przeds. Państwowe 5 150 30,0
Wieś Stowarzyszenia 326 5 691 17,5
Wieś Organizacje Społeczne 12 208 17,3
Wieś Krajowa Rada Spółdzielcza 1 20 20,0
Wieś Organizacje Wyznaniowe 6 116 19,3
Wieś Przedsiębiorstwa Osób Fizycznych 24 406 16,9
Wieś Wyższe Szkoły Niepaństwowe 1 11 11,0
Wieś Spółki Prawa Handlowego 57 924 16,2
Wieś Fundacje 81 1 492 18,4
Wieś Osoba Fizyczna - Pracodawca 180 3 284 18,2
Razem         2 020 37 904 18,8

TABELA 4: Przedszkola razem - łącznie: Tabela 1 + Tabela 2 + Tabela 3
Lokalizacja Organ prowadzący Liczba
placów.
  Liczba
  wychow.
   kol.5/
kol.4
123456
M do 5k mieszk. Gmina 439 43 592 99,3
M do 5k mieszk. Osoby Prawne - Przedsięb. Państwowe 2 132 66,0
M do 5k mieszk. Stowarzyszenia 10 346 34,6
M do 5k mieszk. Organizacje Społeczne 3 100 33,3
M do 5k mieszk. Organizacje Związkowe 1 75 75,0
M do 5k mieszk. Organizacje Wyznaniowe 23 1 185 51,5
M do 5k mieszk. Przedsiębiorstwa Osób Fizycznych 1 37 37,0
M do 5k mieszk. Spółki Prawa Handlowego 3 194 64,7
M do 5k mieszk. Osoba Fizyczna - Pracodawca 69 2 683 38,9
M do 5k mieszk. spec. Powiat ziemski 5 46 9,2
M do 5k mieszk. spec. Osoby Prawne - Przedsięb. Państwowe 1 5 5,0
M > 5k mieszk. Gmina 5 696 597 823 105,0
M > 5k mieszk. Miasto na prawach powiatu 9 392 43,6
M > 5k mieszk. Minister ds. obrony 3 217 72,3
M > 5k mieszk. Osoby Prawne - Przedsięb. Państwowe 88 3 924 44,6
M > 5k mieszk. Stowarzyszenia 263 10 864 41,3
M > 5k mieszk. Organizacje Społeczne 16 481 30,1
M > 5k mieszk. Samorząd Gospodarczy i Zawodowy 1 23 23,0
M > 5k mieszk. Organizacje Wyznaniowe 325 22 776 70,1
M > 5k mieszk. Przedsiębiorstwa Osób Fizycznych 219 11 010 50,3
M > 5k mieszk. Wyższe Szkoły Niepaństwowe 9 290 32,2
M > 5k mieszk. Spółki Prawa Handlowego 271 14 414 53,2
M > 5k mieszk. Fundacje 158 7 497 47,4
M > 5k mieszk. Osoba Fizyczna - Pracodawca 2 528 131 590 52,1
M > 5k mieszk. Wyższe Szkoły Państwowe 2 35 17,5
M > 5k mieszk. spec. Gmina 66 1 886 28,6
M > 5k mieszk. spec. Miasto na prawach powiatu 43 673 15,7
M > 5k mieszk. spec. Powiat ziemski 82 948 11,6
M > 5k mieszk. spec. Samorząd województwa 11 162 14,7
M > 5k mieszk. spec. Osoby Prawne - Przedsięb. Państwowe 2 40 20,0
M > 5k mieszk. spec. Stowarzyszenia 48 900 18,8
M > 5k mieszk. spec. Organizacje Wyznaniowe 6 69 11,5
M > 5k mieszk. spec. Przedsiębiorstwa Osób Fizycznych 1 25 25,0
M > 5k mieszk. spec. Fundacje 7 212 30,3
M > 5k mieszk. spec. Osoba Fizyczna - Pracodawca 16 181 11,3
Wieś Gmina 8 713 338 309 38,8
Wieś Powiat ziemski 1 32 32,0
Wieś Minister ds. obrony 4 225 56,3
Wieś Osoby Prawne - Przedsięb. Państwowe 28 1 131 40,4
Wieś Stowarzyszenia 1 190 24 439 20,5
Wieś Organizacje Społeczne 19 354 18,6
Wieś Krajowa Rada Spółdzielcza 1 20 20,0
Wieś Samorząd Gospodarczy i Zawodowy 1 23 23,0
Wieś Organizacje Związkowe 1 1 1,0
Wieś Organizacje Wyznaniowe 107 4 736 44,3
Wieś Przedsiębiorstwa Osób Fizycznych 78 2 842 36,4
Wieś Wyższe Szkoły Niepaństwowe 2 44 22,0
Wieś Spółki Prawa Handlowego 96 2 979 31,0
Wieś Fundacje 172 4 354 25,3
Wieś Osoba Fizyczna - Pracodawca 858 31 894 37,2
Wieś spec. Powiat ziemski 26 208 8,0
Wieś spec. Samorząd województwa 4 36 9,0
Wieś spec. Stowarzyszenia 6 65 10,8
Wieś spec. Organizacje Wyznaniowe 1 8 8,0
Wieś spec. Osoba Fizyczna - Pracodawca 1 7 7,0
Razem 21 736 1 266 53458,3

> powrót