Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Wniosek do MEN o przedstawienie podstawy prawnej działań MEN dot. art. 32 tzw. ustawy okołobudżetowej na rok 2015

2016-02-22, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

Do: Minister Edukacji Narodowej
      Pani Anna ZALEWSKA

Dnia 22 lutego 2016 r.

Szanowna Pani Minister,

    Art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, że „Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa”.

    W ubiegłym roku, wraz z metryczką subwencji oświatowej, MEN przedstawiło samorządom tzw. Kalkulację kwoty subwencji oświatowej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2015. Kalkulacja ta została wykonana w oparciu o MEN-owską interpretację przepisu art. 32 tzw. ustawy okołobudżetowej na rok 2015.

    Bez „mędrca oka i szkiełka” widać, że ww. przepis jest niekonstytucyjny, bo jest między innymi sprzeczny np. z - obowiązującym od wielu, wielu lat - przepisem art. 7 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - stanowiącej podstawę finansów samorządowych.

    W ubiegłym roku przedstawiłem wiele dowodów na to, że MEN-owska interpretacja przepisu art. 32 ww. ustawy jest nieprawidłowa - w tym, że prowadzi do niebywałej ilości absurdów, w tym jak np. przedstawiony Pani we wniosku BS.w.10.2016 z dnia 18 lutego 2016 r. Pomimo tego, w ostatniej chwili treści zapisu art. 32 ww. ustawy została „przemycona” do przepisu art. 13 tzw. ustawy okołobudżetowej na rok 2016.

    Wobec powyższego: działając w interesie publicznym i na podstawie przepisów - art. 2 ust. 1 i 2 oraz art. 10 - ustawy o dostępie do informacji publicznej uprzejmie wnioskuję, o przedstawienie mi podstawy prawnej do przedstawiania przez MEN samorządom ww. kalkulacji sprawiającej wrażenie dokumentu urzędowego i zmuszania ich do stosowania MEN-owskiej interpretacji przepisu art. 32 ww. ustawy (i art. 13 podobnej ustawy, ale na rok 2016?).

    Wnioskowaną informację proszę przesłać - bez zbędnej zwłoki - na adres: bogdan[at]iar.pl.

Z poważaniem,
/-/
dr Bogdan Stępień

> powrót