Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Uwaga na błędy MEN!

2016-05-03, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

MEN nie tylko przygotowało (wespół w zespół z MF) i przeforsowało niezgodne z Konstytucją RP przepisy: art. 32 na 2015 r. i art. 13 na 2016 r. w tzw. ustawach okołobudżetowych oraz nieprawidłowo je interpretuje ale na dodatek przedstawiło przynajmniej niektórym samorządom błędne kalkulacje kwot subwencji na tzw. zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy, o których mowa w ww. przepisach. Poniżej dowód na to, że MEN przedstawiło niektórym samorządom błędną kalkulację ww. subwencji.

Wniosek do Ministra Edukacji Narodowej:

Dok. sygn. - BS.w.23.2016
Do: Minister Edukacji Narodowej
      Pani Anna ZALEWSKA

Dnia 19 kwietnia 2016 r.

Szanowna Pani Minister,

    Działając w interesie publicznym i na podstawie zapisu art. 2 ust. 1 i 2 oraz art. 10 ustawy o dostępie do informacji publicznej zwracam się do Pani uprzejmie z wnioskiem, o zweryfikowanie liczby uczniów objętych nauczaniem domowym i poza szkołą a przedstawionej samorządowi o kodzie TERYT ****** w tzw. „Kalkulacji kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży” – dlaczego ta liczba wynosi 3 (trzy) a nie 4 (cztery)? I jaka jest podstawa prawna przyjęcia tej liczby uczniów na poziomie 3 (trzy)?

    Wnioskowane informacje proszę przesłać - bez zbędnej zwłoki - na adres: bogdan[at]iar.pl.

Z poważaniem,
/-/
dr Bogdan Stępień

Do wiadomości:
- Wydział Edukacji samorządu o kodzie TERYT ******.

Odpowiedź Ministerstwa Edukacji Narodowej:

Dok. sygn. - DWST-WSST.0181.11.2016.MS
Do: Bogdan Stępień

Dnia 29 kwietnia 2016 r.

Szanowny Panie,

    w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej nr BS.w.23.2016, przesłany pocztą elektroniczną w dniu 19 kwietnia br., przekazuję korektę kalkulacji kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2016 dla ************* (kod JST ******).

    Korekta polega na uwzględnieniu ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą w liczbie uczniów objętych nauczaniem poza szkołą (pozycja nr 2) zamiast w liczbie uczniów ogółem (pozycja nr 1).

    Dokument został również wysłany na adres poczty elektronicznej Urzędu *************.

Z poważaniem
/-/
Sławomir Adamiec
Dyrektor
Departamentu Współpracy z Samorządem Terytorialnym

Wnioski:
  1. MEN bezproblemowo przyznało się do popełnionego błędu - chwała mu za to.

  2. Błąd MEN spowodował zawyżenie subwencji do rozliczenia na zadania, o których mowa w art. 13 ustawy okołobudżetowej na rok 2016.

  3. Przynajmniej niektóre samorządy analizując przedstawione im przez MEN kalkulacje subwencji na zadania, o których mowa w art. 13 ustawy okołobudżetowej na rok 2016, za nic i w sposób całkowicie usprawiedliwiony nie mogły zrozumieć, o co Zasobom Kapitału Ludzkiego MEN, w tym wszyskich chodzi.

  4. Ponieważ kalkulacje subwencji na zadania, o których mowa w art. 13 ustawy okołobudżetowej na rok 2016 MEN przeprowadza przy pomocy procedur komputerowych, więc nie jest wykluczone, że innym samorządom również źle ją skalkulowało.

  5. Za wyjątkowego bubla prawnego (prawdopodobnie największego w III RP, za którego dotychczas jeszcze nikt nie beknął), jakim jest ww. art. 32 i art. 13, MEN powinno systematycznie czuć oddech na plecach, i choćby poprzez nogi lub ręce powinna wreszcie dolecieć do rozumu Zasobów Kapitału Ludzkiego MEN bublowatość ich dzieła, zatem ...

  6. Wszystkie samorządy, bez wyjątku - powołując się na powyższe dokumenty - powinny wystąpić z wnioskami do MEN o zweryfikowanie skalkulowanych im subwencji na zadania, o których mowa w art. 13 ustawy okołobudżetowej na rok 2016.

Dwa pytania:
  1. Czy za wyżej opisany błąd strącona zostanie jakiaś "poważna" makówka w MEN?

  2. Kiedy w MEN i MF za ww. art. 13 i art. 32 zostaną wreszcie strącone jakieś "poważne" makówki?

> powrót