Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

KU CHWALE OJCZYZNY

2016-06-06, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

Wniosek do MEN ws. newsletterów MEN

Dok. sygn. - BS.w.26.2016
Do: Minister Edukacji Narodowej
      Pani Anna ZALEWSKA

Dnia 06 czerwca 2016 r.

Szanowna Pani Minister,

    Działając w interesie publicznym i na podstawie zapisu art. 2 ust. 1 i 2 oraz art. 10 ustawy o dostępie do informacji publicznej zwracam się do Pani uprzejmie z wnioskiem:

  1. Dlaczego ostatni cotygodniowy newsletter MEN otrzymałem dnia 29 kwietnia 2016 r.?
  2. Kto jest właścicielem domeny *.futuro.pl rozsyłającej dotychczas newslettery MEN?
  3. Jeżeli MEN nie jest właścicielem w/w domeny, to ile MEN płaci za usługę rozsyłania – w swoim imieniu - newsletterów za pośrednictwem domeny *.futuro.pl?

    Wnioskowane informacje proszę przesłać bez zbędnej zwłoki na adres bogdan[at]iar.pl.

Z poważaniem,
/-/
dr Bogdan Stępień

PS. Jeżeli Zasoby Kapitału Ludzkiego MEN - kierowane przez Panią - nie potrafią rzeczy prymitywnych / podstawowych / elementarnych, takich jak np. rozsyłania raz na tydzień newsletterów MEN, to ja zobowiązuję się to czynić za darmo: KU CHWALE OJCZYZNY – proszę mi podsyłać swoje (MEN-owskie) newslettery wraz z aktualną listą dystrybucyjną. Proszę o zaprzestanie defraudowania publicznych pieniędzy grabionych/rabowanych od społeczeństwa w formie różnych danin i rozdzielanych pomiędzy (swoich?) wybranych.

> powrót