Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

MEN poszło na ilość - chyba pobiło rekord świata

2016-06-11, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

Odpowiedź MEN na wniosek BS.w.25.2016 z dnia 12 maja 2016 r. w/s propozycji wyrzucenia do kosza projektu ustawy zmieniającej ustawę o systemie oświaty - projektu z dnia 09 maja 2016 r.

Dok. sygn. - DKO-WEK.020.1.2016.MR
Do: Bogdan Stępień
      bogdan[at]iar.pl

Dnia 03 czerwca 2016 r.

Szanowny Panie,

    w związku z Pana e-mailem z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie projektu ustawy zmieniającej ustawę o systemie oświaty, uprzejmie informuję, że obecnie trwa zainaugurowana przez Ministra Edukacji Narodowej ogólnopolska debata dotycząca zmian w systemie oświaty "Uczeń. Rodzic. Nauczyciel - Dobra Zmiana".

    Przeprowadzane są, od początku lutego 2016 r., dyskusje z udziałem ekspertów wyłonionych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz wszystkich zainteresowanych zmianami w systemie oświaty. W ramach debaty ogólnopolskiej zostały uruchomione także wojewódzkie debaty, które mają swoje cztery tematy przewodnie: szkolnictwo specjalne, kształcenie zawodowe, finansowanie oświaty oraz bezpieczeństwo. dyskusje odbywać się będą w formule 1x4 (cztery województwa dyskutują o jednym z czterech tematów).

    Równolegle w różnych terminach odbywają się w Ministerstwie Edukacji Narodowej prace zespołów eksperckich. Zaproszonych zostało do współpracy blisko 2 tys. Ekspertów Dobrych Zmian w Edukacji. Są to zarówno praktycy i teoretycy - nauczyciele i akademicy. Główne tematy ich spotkań to: kształcenie ogólne i zawodowe, organizacja nadzoru pedagogicznego, nowy awans zawodowy, finansowanie zadań oświatowych w samorządach, podstawy programowe kształcenia ogólnego, nauczanie wczesnoszkolne, wychowanie przedszkolne, organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej, uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, miejsce historii w szkole, wychowanie fizyczne, rodzic w szkole, wychowawcza rola szkoły, współpraca z organizacjami pozarządowymi.

    Ogólnopolska debata zostanie zakończona 27 czerwca 2016 r. w Toruniu. Tam też nastąpi podsumowanie wszystkich spotkań, rozmów i dyskusji. Przeanalizowane zostaną rezultaty wypracowane w czasie trzech miesięcy wspólnej pracy. wnioski ze wszystkich debat oświatowych i prac zespołów eksperckich posłużą do opracowania projektu nie tyle zmian, co nowego polskiego systemu oświaty.

    Pragnę Pana zapewnić, że w podjętych pracach nad opracowaniem nowego kształtu systemu oświaty w Polsce zostanie uwzględniony także Pana głos, poparty analitycznym i merytorycznym uzasadnieniem.

Z poważaniem
/-/
Katarzyna Koszewska
Dyrektor
Departament Kształcenia Ogólnego

Komentarz:

w trakcie opracowania ...

> powrót