Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Lekcja 5: Lekcja koalicji dla opozycji

2016-06-13, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

    Po lekcji opozycji dla koalicji, koalicja szybko chce dać lekcję opozycji.

    Decyzją Marszałka Sejmu z dnia 10 czerwca 2016 r., na podstawie art. 152 ust. 3 Regulaminu Sejmu zwołane jest nadzwyczajne posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży na dzień 15 (środę) czerwca 2016 r. na godz. 12:00, w sali nr 24 (Bud. G), w Gmachu Sejmu RP w Warszawie, przy ul. Wiejskiej 4/6/8.

    Porządek obrad: rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druk nr 559) - kontynuacja.

    Art. 152 ust. 3 Regulaminu Sejmu stanowi, że:
Prezydium Sejmu może zwołać posiedzenie komisji w celu rozpatrzenia określonej sprawy, wyznaczając jego termin. Posiedzeniu zwołanemu w tym trybie może przewodniczyć Marszałek Sejmu. Przepisu ust. 5 zdanie drugie nie stosuje się.

Pytania:

  1. Czy zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia, o którym mowa w ww. przepisie Regulaminu Sejmu to to samo, co wznowienie posiedzenia?
  2. Opozycja daje lekcję koalicji a koalicja opozycji - a gdzie jest Polska?
  3. Kto będzie przewodniczył temu posiedzeniu Komisji - Pan Marszałek Sejmu?

Źródło: >>> oraz >>>.

DZWONEK - koniec lekcji 5 - teraz przerwa

> powrót