Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Wyrok ostateczny - do wykonania

2016-07-09, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

Dnia 4 lipca 2016 r. Sąd Okręgowy w Opolu rozpatrywał - niekorzystne dla Gminy Głuchołazy orzeczenie Sądu Rejonowego w Prudniku - apelecję w sprawie nieprawidłowości w dotowaniu Szkoły Podstawowej w Gierałcicach prowadzonej przez stowarzyszenie Przyjazna Szkoła. Apelacja Gminy Głuchołazy okazała się nieskuteczna.

Zanim zapoznamy się ze szczegółami orzeczenia Sądu Rejonowego w Prudniku oraz Sądu Okręgowego w Opolu w ww. sprawie, już dzisiaj można stwierdzić, że:

  1. Każde dwie dowolne szkoły - nawet będące kopią jedna drugiej - są innego typu i rodzaju szkołami w sensie przepisów o dotowaniu oświaty, o których mowa w ustawie o systemie oświaty, jeżeli jedna z nich leży w obszarze wiejskim lub mieście do 5 tys. mieszkańców a druga w mieście powyżej 5 tys. mieszkańców.

  2. Gmina Głuchołazy wreszcie zrozumie swój błąd i to zapewne bardzo dotkliwie, bo jeżeli pozostałe stowarzyszenia prowadzące w niej szkoły, postąpią podobnie jak ww., to będzie musiała ni stąd, ni zowąd zeszykować gotóweczkę na wydatki bieżące w wysokości kilku milionów złotych. Co to może oznaczać dla takiej gminy, jak Głuchołazy? Ano może to oznaczać, potężne finansowe trzęsienie ziemi.

  3. Profesjonaliści z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu będą musieli zmienić swoje poglądy, jak chodzi o rozumienie pojęcia typ i rodzaj szkoły, o którym mowa w przepisach o dotowaniu oświaty w ustawie o systemie oświaty.

  4. W Polsce - a szczególnie w woj. opolskim - może wiele gmin wiejsko-miejskich czekać finansowe trzęsienie ziemi.

  5. Czy obecne zmiany w ustawie o systemie oświaty (ustawa zmieniająca ustawę o systemie oświaty z dnia 23 czerwca 2016 r.) w zakresie dotowania oświaty, określane - wbrew faktom - przez Zasoby Kapitału Ludzkiego MEN zmianami doprecyzowującymi, doprecyzowały pojęcie typ i rodzaj szkoły? Nic z tych rzeczy!

Gmina Głuchołazy powina a w każdym bądź razie może zacząć rżnąć głupa i zacząć żądać od RIO w Opolu zadośćuczynienia - za jego błędną interpretację ww. przepisów - obejmujące przynajmniej koszty procesowe wraz z należnymi odsetkami za opóźnione wypłacenie prawidłowych i należnych zgodnie z prawem stowarzyszeniom dotacji.

Więcej >>>.

Z ostatniej chwili >> Rada Miejska w Głuchołazch zrozumiała wyrok.

> powrót