Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Wyniki z matury oraz defekt egzaminatora w latach 2014-2016

2016-08-18, autorzy: Bogdan Stępień & Zespół                                                     > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

Tabela 1: Wyniki z matury w punktach (w procentach) z części obowiązkowej matury tj. z języka polskiego i matematyki wg okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) w latach 2014 - 2016:

  Język polski   Matematyka
OKE 2014 2015 2016 2014 2015 2016
1 Gdańsk 35,2 (50,3%) 42,6 (60,8%) 41,6 (59,4%) 23,6 (47,3%) 24,6 (49,2%) 27,7 (55,3%)
2 Jaworzno 36,1 (51,5%) 43,5 (62,1%) 42,5 (60,7%) 23,4 (46,9%) 25,0 (50,0%) 27,4 (54,7%)
3 Kraków 36,0 (51,5%) 44,0 (62,9%) 42,0 (60,1%) 24,5 (49,0%) 25,8 (51,5%) 28,8 (57,6%)
4 Łomża 34,6 (49,4%) 42,0 (60,0%) 39,6 (56,5%) 23,4 (46,8%) 24,7 (49,5%) 27,6 (55,3%)
5 Łódź 34,5 (49,3%) 41,8 (59,7%) 39,8 (56,9%) 24,4 (48,8%) 25,3 (50,6%) 28,4 (56,8%)
6 Poznań 35,2 (50,3%) 42,1 (60,2%) 39,9 (57,0%) 22,7 (45,3%) 24,2 (48,4%) 27,1 (54,2%)
7 Warszawa 35,0 (50,0%) 43,3 (61,8%) 42,2 (60,3%) 24,7 (49,4%) 25,8 (51,7%) 29,2 (58,5%)
8 Wrocław 36,8 (52,5%) 44,0 (62,9%) 42,2 (60,3%) 22,9 (45,9%) 24,6(49,3%) 26,9 (53,9%)
Kraj 35,5 (50,7%) 43,0 (61,5%) 41,4 (59,1%) 23,8 (47,6%) 25,1 (50,2%) 28,0 (56,1%)

Tabela 2: Względne odchylenie średniego wyniku danej OKE od średniego wyniku krajowego z matury z języka polskiego i matematyki z poziomów podstawowych w latach 2014 - 2016:

Język polski Matematyka
OKE 2014 2015 2016 2014 2015 2016
1 Gdańsk -0.75% -1.03% -0.60% -0.69% -1.94% -1.35%
2 Jaworzno 1.69% 1.06% 2.72% -1.57% -0.42% -2.46%
3 Kraków 1.58% 2.29% 1.66% 2.83% 2.59% 2.77%
4 Łomża -2.61% -2.43% -4.33% -1.74% -1.41% -1.43%
5 Łódź -2.73% -2.89% -3.70% 2.54% 0.85% 1,33%
6 Poznań -0.71% -2.11% -3.58% -4.77% -3.67% -3.37%
7 Warszawa -1.36% 0.50% 2.03% 3.72% 2.94% 4.28%
8 Wrocław 3.59% 2.29% 2.11% -3.63% -1.89% -3.95%

Tabela 3: Rozkłady wyników z języka polskiego i matematyki wg lat i OKE na tle kraju

Gdańsk Jaworzno Kraków Łomża Łódź Poznań Warszawa Wrocław
2016
2015
2014

Tabela 4: Rozkłady wyników z języka polskigo za lata 2014-2016 wg OKE

Gdańsk Jaworzno Kraków Łomża Łódź Poznań Warszawa Wrocław

Tabela 5: Rozkłady wyników z matematyki za lata 2014-2016 wg OKE

Gdańsk Jaworzno Kraków Łomża Łódź Poznań Warszawa Wrocław

Najważniejsze wnioski:
  1. Stopień łatwości testu z języka polskiego na przestrzeni ostatnich trzech lat wzrósł z 0.507 do 0.591, czyli wzrósł o 16.6% - co oznacza, że test/egzamin ten stał się znacznie łatwiejszy.
  2. Stopień łatwości testu z matematyki na przestrzeni ostatnich trzech lat wzrósł z 0.476 do 0.561, czyli wzrósł o 17.9% - co oznacza, że test/egzamin ten stał się znacznie łatwiejszy.
  3. Pomimo powyższego skala defektu egzaminatora w egzaminie z matematyki w OKE Gdańsk i OKE Wrocław nie uległa zmianie. Zatem chyba już najwyższy czas, aby tym problemem zajęły się odpowiednie służby państwowe.

> powrót