Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Uzupelnienie do petycji z dnia 17 maja 2016 r.

2016-09-19, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

    Dnia 17 maja 2016 r. skierowałem petycję do Premiera Rządu RP ws. projektu ustawy zmieniajęcej ustawę o systemie oświaty. Premier zamiast odpowiedzi na nią, po blisko dwóch miesiącach zastosowała metodę spychologii i przekazała tą petycję do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Petycja ta dostępna jest na stronie MEN pod adresem >>> tutaj. Z podanej informacji na stronie tutaj, wynika, że MEN odpowie na nią w terminie do dnia 4 października 2016 r. W związku z tym oraz faktem, że w ww. ustawie pojawił się niespodziewanie bardzo wątpliwej jakości art. 5a ust. 3a skierowałem do MEN uzupełnienie do ww. petycji.

Dok. sygn. - BS.p.02a.2016
Do: Minister Edukacji Narodowej
      Pani Anna ZALEWSKA

Dnia 19 września 2016 r.

Szanowna Pani Minister,

    W związku z tym, że skierowana przeze mnie w dniu 17 maja 2016 r. petycja do Premiera Rządu RP - o sygn. BS.p.02.2016 - przekazana została do odpowiedzi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz w związku z tym, że w ostatecznym projekcie ww. ustawy pojawił się dodatkowo nowy zapis wprowadzający do ustawy o systemie oświaty art. 5a ust. 3a, proszę, w ramach odpowiedzi na ww. petycję o ustosunkowanie się do poniższych wywodów:

Poniższe wywody zaczynam od zacytowania wikipedii:

    Jan Duns Szkot OMin właściwie Johannes Duns Scotus ([przypis autora: żyjący w średniowieczu, bo] ur. 1266 w Duns, zm. 8 listopada 1308 w Kolonii) - szkocki filozof i teolog, franciszkanin, błogosławiony Kościoła katolickiego, nazywany doctor subtilis (doktor subtelny). [...] wniósł [..] istotny wkład do logiki. Sformułował on bardzo istotne twierdzenie o logice, właściwie warunkujące jej istnienie, mianowicie:

"Z dwóch zdań sprzecznych wynika każde inne zdanie".

Prawo to sprowadza się do tego, że logika nie może tolerować sprzeczności, ponieważ ze sprzeczności można wnioskować wszystko. Jeślibyśmy założyli, że można tak czynić (tolerować sprzeczności), to logika stałaby się bezużyteczna, ponieważ uzasadniałaby absolutnie każde twierdzenie, powołując się na dowolną, akceptowaną na mocy założeń, sprzeczność. Przykładowo Kurt Gödel, powołując się na to twierdzenie, dowodził, że jest papieżem w sposób następujący: "przyjmując, że 2+2=5, zachodzi 1=2(*), a ponieważ ja i papież jesteśmy dwiema różnymi osobami, więc(*) ja i papież jesteśmy jedną i tą samą osobą". Koniec cytatu.

    Art. 7 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego stanowi, że "O przeznaczeniu środków otrzymanych z tytułu subwencji ogólnej decyduje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego".

    Wobec powyższego, o przeznaczeniu każdej złotówki tej subwencji - w tym jej części oświatowej - decyduje sam organ stanowiący samorządu. Zatem, zgodnie z tym przepisem nikt - w tym żadne inne prawo rangi państwowej, nie może ingerować w swobodę przeznaczania tych środków, w tym zmuszać organ stanowiący jst do przeznaczenia choćby jednej złotówki subwencji na konkretny cel.

    Ustawą z dnia 23 czerwca 2016 r. zmieniającej ustawę o systemie oświaty został przeszmuglowany z ustaw okołobudżetowych na 2015 r. i 2016 r. na długie już lata przepis (art. 5a ust. 3a) stanowiący, że "W danym roku budżetowym na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na ten rok, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie tych zadań.”.

    Nie trzeba być geniuszem, wystarczy być przeciętną osobą, aby zauważyć, że przeszumglowany - i to bez konsultacji społecznych - przepis, czyli art. 5a ust. 3a ustawy o systemie oświaty jest sprzeczny z art. 7 ust. 3 ustawy o dochodach samorządu terytorialnego. Taka konstrukcja prawna jest sprzeczna z prawem Jana Dunsa Szkota - fundamentalnym twierdzeniem logiki. Zapewne wg dzisiejszej konwencji, taki jak Jan Duns Szkot, to konserwatysta, bo teolog, franciszkanin i błogosławiony Kościoła katolickiego.

    Jeżeli przyjmiemy, że art. 7 ust. 3 ustawy o dochodach jst jest zgodny z Konstytucję RP, to art. 5a ust 3a ustawy o systemie oświaty musi być z nią sprzeczny (jeżeli założymy, że Konstytucja nie jest wewnętrznie sprzeczna) i vice versa, i nie potrzebne jest tu żadne orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego - wystarczy tylko podstawowa wiedza z zakresu elementarnej logiki.

    Jeżeli się przyjmie, że art. 5a ust. 3a ustawy o systemie oświaty jest niezgodny z Konstytucją, to poprzez to, że jego treść została zaimplementowana w wielu nowych przepisach o dotowaniu oświaty w ustawie o systemie oświaty, to i one również są niezgodne z Konstytucją.

W oczekiwaniu na odpowiedź
pod adresem bogdan[at]iar.pl
z wyrazami szacunku
/-/
dr Bogdan Stępień

> powrót