Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Petycja do MEN ws. ewidentnego błędu w ustawie o systemie oświaty

2016-10-05, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

Ponieważ Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawia coraz gorszej jakości prawo i ponieważ w sposób niemerytoryczny odpowiada na moje wnioski i petycje, dalej będę próbował publicznie ośmieszać jego dzieła, wytykając mu różne błędy.

Dok. sygn. - BS.p.03.2016
OD: Bogdan Stępień
DO: Minister Edukacji Narodowej
       Pani Anna Zalewska

Dnia 05 października 2016 r.

Szanowna Pani Minister,

Działając w interesie publicznym, zwracam się do Pani z petycją o natychmiastową zmianę ustawy o systemie oświaty. W ustawie tej po art. 7d jest art. 7e. W art. 7e są dwa ustępy: pierwszy z nich, to elty a drugi, to 2.

Tak wygląda w powiększeniu elty/pierwszy zapis >> Art. 7e. l.
a tak powinien wyglądać >> Art. 7e. 1.

Czy można wykluczyć, że ten błąd nie jest w stylu zapisu „lub czasopisma”?

W oczekiwaniu na odpowiedź
i merytoryczną reakcję na petycję
z wyrazami szacunku
/-/
dr Bogdan Stępień

Uzupełnienie do petycji
Dok. sygn. - BS.p.03a.2016
OD: Bogdan Stępień
DO: Minister Edukacji Narodowej
       Pani Anna Zalewska

Dnia 05 października 2016 r.

Szanowna Pani Minister,

W uzupełnieniu do wcześniej przesłanej petycji o sygn. BS.p.03.2016 informuję, że gdyby Pani miała problem ze zrozumieniem jej, to proszę otworzyć plik ujednoliconej ustawy o systemie oświaty, dostępny na oficjalnej stronie Sejmu RP - stanowiącej oficjalne źródło prawa państwowego - pod adresem http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20150002156&type=3 oraz odnalezienie w nim string: kropka-spacja-literka l-kropka. Taki string występuje tuż po stringu Art. 7e, a to oznacza,

że w źródle prawa państwowego zamiast Art. 7e. 1. jest Art. 7e. l.

Czy teraz ten błąd dla Ministerstwa jest już zrozumiały?

Jednocześnie wyrażam zgodę na upublicznienie mojego imienia i nazwiska wraz z adresem strony, którą prowadzę (www.iar.pl), na której już upubliczniłem tę petycję pod adresem http://www.iar.pl/aktualnosci/2016-10-05_Petycja_do_MEN_BS-p-03-2016.html.

W oczekiwaniu na odpowiedź
i merytoryczną reakcję na petycję
z wyrazami szacunku
/-/
dr Bogdan Stępień

Uwagi

Uwaga 1:
Art. 7e w ustawie o systemie oświaty został wprowadzony w roku 2015 ustawą z dnia 16 marca 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 357). W ustawie tej - od samego początku wprowadzenia tego artykułu w życie, zamiast Art. 7e. 1. było/jest Art. 7e. l.

Uwaga 2:
Jednolite teksy ustawy o systemie oświaty (Dz.U. 2015 poz. 2156) prezentowane na stronach Vulcan i Lex nie odzwierciedlają stanu faktycznego - oficjalnego prawa państwowego opublikowanego na stronie Sejmu RP, bo zamiat w nich Art. 7e. l. jest Art. 7e. 1.

Uwaga 3:
Fragmenty skanu dokumentu - projektu ww. ustawy, który wyszedł z MEN do Sejmu: Skan ten jest dowodem na to, że błąd powstał nie w Sejmie a w MEN.

> powrót