Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Najszczersze wyrazy współczucia

2016-10-05, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

Przeszukując jeden z projektów ustawy, będącej elementem tzw. „Dobrej Zmiany”, czyli Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (dostępny pod adresem kliknij tutaj, na które poświęciłem mniej niż 1 min)) natrafiłem przez zupełny przypadek na taki oto w nim proponowany przepis:

Art. 109. W ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 357) w art. 9 pkt 1 uchyla się.

Konia z rzędem temu, kto wie, o co Zasobom Kapitału Ludzkiego MEN chodzi w powyższym przepisie - szczególnie, że proponowany jest w ramach projektu tzw. „Dobrej Zmiany”. Co one tym przepisem chcą uchylić i na czym - w tym przypadku - polega ta „Dobra Zmiana”?

Na dzieła „Dobrej Zmiany” - czytaj projekty:

  1. projekt ustawy wprowadzającej ustawę - Prawo oświatowe
  2. projekt ustawy - Prawo oświatowe
nie zamierzam póki co - przed ich uchwaleniem przez Sejm - poświęcać więcej czasu, bo jeżeli w jednym z nich, w mniej niż minutę, natrafiłem na takie mądrości jak wyżej, to albo jestem szczęściarzem albo jest ich tam bez liku. Obstawiam opcję drugą. Skoro tak, to szkoda zdrowia na czytanie tych mądrości.

Wszystkim, którzy próbują z racji obowiązku lub ciekawości, zapoznać się z ww. dziełami „Dobrej Zmiany” składam najszczersze wyrazy współczucia.

Może Zasobom Kapitału Ludzkiego MEN chodzi w ww. przepisie o to, że chce się uchylć ust. 1 w art. 9 ustawy (Dz. U. poz. 357). Gdyby tak było, to przepis ten powinien mieć brzmienie:

Art. 109. W ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 357) w art. 9 uchyla się pkt 1.
lub
Art. 109. W ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 357) uchyla się pkt 1 w art. 9.
lub
Art. 109. W ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 357) uchyla się art. 9 pkt 1.
lub
Art. 109. W ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 357) art. 9 pkt 1 uchyla się.
lub
Art. 109. W ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 357) w art. 9, pkt 1 uchyla się.

Zatem, czy można pisać po ludzku - w sposób zrozumiały dla innych i jednoznaczny?

> powrót