Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Petycja do MEN ws. zaprzestania dzielenia przez ZERO lub zaprzestania naruszania art. 7 Konstytucji RP przez MEN

2016-10-07, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

Dok. sygn. - BS.p.04.2016
OD: Bogdan Stępień
DO: Minister Edukacji Narodowej
       Pani Anna Zalewska

Dnia 07 października 2016 r.

Szanowna Pani Minister,

Piszę do Pani, jako znawca - i to prawdopodobnie nr 1 w Polsce - z zakresu tematyki subwencji oświatowej. Tematyką tą zajmuję się od 2005 roku. Na temat subwencji oświatowej wiem wszystko, podobnie zresztą, jak na temat całej subwencji ogólnej dla samorządów. W okresie tym przeszkoliłem kilka tysięcy osób w całej Polsce oraz przedstawiłem na stronie www.iar.pl mnóstwo opracowań. Moja wiedza teoretyczna jest wsparta praktyką, bo wykonałem również blisko trzydzieści analiz kosztów oświatowych w samorządach z całego kraju: od gmin wiejskich, przez powiaty aż po miasta grodzkie – od Bałtyku po Karpaty, od Podlasia po Sudety.

Dnia 3 grudnia 2012 r. przedstawiłem publicznie opracowanie (nazywane dalej w skrócie opracowaniem) zatytułowane „Błąd w algorytmie podziału subwencji oświatowej na lata 2005-2012 oraz na rok 2013” a dostępne pod adresem http://www.iar.pl/aktualnosci/ 2012-12-03_Blad_w_projekcie_rozp_o_podziale_subwencji.html. O opracowaniu tym został poinformo-wany pan Grzegorz Pochopień – ówczesny dyrektor DAiP MEN i zapoznał się z nim (lub co najmniej go otworzył) dnia: [03/Dec/2012:08:20:48]. Pan dyrektor nie podjął jednak żadnych działań, aby usunąć z algorytmu podziału subwencji błąd, o którym mowa w opracowaniu.

Wcześniej, bo dnia 12 września 2012 r. przedstawiłem publicznie „Komentarz do precedensowej sytuacji” a dostępny pod adresem http://www.iar.pl/aktualnosci/2012-09-12_Komentarz_do_precedensowej_sytuacji.html . Komentarz ten był kilkakrotnie otwierany przez pracowników MEN: [12/Sep/2012:12:24:48], [12/Sep/2012:12:28:41], [12/Sep/2012: 13:09:50], [13/Sep/2012:08:38:53] i [15/Oct/2012:09:44:54]. Pomimo tego, że czytań tego komentarza przez pracowników MEN był kilka, to jednak nie zadbali oni o to, żeby przygotować algorytm podziału subwencji oświatowej na 2014 r. w taki sposób, aby nie dochodziło w nim do dzielenia przez ZERO. Kilka prześmiewczych artykułów na ten temat, które przedstawiłem w Internecie poskutkowały, i na rok 2015 został z niego usunięty problem dzielenia przez ZERO.

Przy tej okazji informuję, że z dniem 30 listopada 2015 r. wejścia na strony serwera internetowego www.iar.pl poprzez hosty Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Edukacji Narodowej zostały zablokowane. Blokada będzie trwała tak długo, aż MF i MEN wspólnie odpowiedzą merytorycznie na moje „Wezwanie dla MF i MEN do uzgodnienia wspólnego stanowiska dotyczącego art. 32” z dnia 24 września 2015 r. lub na petycję w tej samej sprawie z dnia 27 listopada 2015 r.

Ponieważ w ostatnich latach w samorządzie o kodzie TERYT 200700 liczba uczniów Li, o której mowa w rozporządzeniach w sprawie podziału subwencji oświatowej, wynosi 0, więc w czasie procesu naliczania subwencji oświatowej - dla tego samorządu wg obecnego algorytmu - dochodzi do dzielenia przez ZERO.

Gdyby p. Grzegorz Pochopień w odpowiednim czasie zapoznał się skutecznie z ww. opracowaniem, zrozumiał go oraz wdrożył w życie wnioski wnikające z niego, poprzez odpowiednią modyfikację algorytmu podziału subwencji, nie byłoby dzisiaj problemu z dzieleniem przez ZERO, a w konsekwencji nie byłoby też tej petycji.

We wniosku do MEN - w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 15 marca 2016 r. - o sygn. BS.w.16.2016, zwróciłem uwagę na to, że w przypadku naliczania subwencji oświatowej dla samorządu o kodzie TERYT 200700, MEN dzieli przez ZERO albo też narusza art. 7 Konstytucji RP. Z odpowiedzi MEN na ten wniosek, wynika, że MEN nie dzieli przez ZERO, choć do tego jest zmuszane przez ustanowione przez siebie prawo, tylko narusza art. 7 Konstytucji RP, który stanowi, że „Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa”.

W związku z powyższy i tym, że wkrótce minister ds. oświaty przedstawi do konsultacji publicznej projekt rozporządzenia podziału subwencji oświatowej na rok 2017, oraz działając w interesie publicznym i na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy o petycjach, żądam bezwzględnego dokonania odpowiedniej modyfikacji algorytmu podziału subwencji oświatowej, w taki sposób, aby MEN nie było zmuszane przez samo z siebie do dzielenia przez ZERO lub łamania art. 7 Konstytucji RP.

Zachęcam MEN do zastosowania modyfikacji algorytmu podziału subwencji oświatowej w sposób zaproponowany w ww. opracowaniu, bo dzięki temu nie tylko zniknie problem z dzieleniem przez ZERO w omawianym problemie, ale jednocześnie zostanie usunięta jedna z najistotniejszych wad/błędu algorytmu.

Jeżeli MEN zrozumiało, że ze względu na sytuację w Gminie Hanna (patrz komentarz – wprawdzie Gmina Leśniowice nie wypaliła, ale wypaliła Gmina Hanna) należało zmienić algorytm podziału subwencji oświatowej, w taki sposób, aby nie dochodziło w nim do dzielenia przez ZERO, to logiczną tego konsekwencją jest również to, że powinno zrozumieć, że ze względu na sytuację w samorządzie o kodzie TERYT 200700, też należy to uczynić.

Oświadczenie: wyrażam zgodę na upublicznienie mojego imienia i nazwiska.

W oczekiwaniu na odpowiedź
i merytoryczną reakcję na petycję
z wyrazami szacunku
/-/
dr Bogdan Stępień

> powrót