Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Petycja do MEN ws. zreformowania projektowanej reformy oświaty

2016-10-20, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

Dok. sygn. - BS.p.05.2016
OD: Bogdan Stępień
DO: Minister Edukacji Narodowej
       Pani Anna Zalewska

Dnia 20 października 2016 r.

Szanowna Pani Minister,

Działając społecznie i w interesie publicznym oraz na podstawie ustawy o petycjach, przedstawiam Pani niniejszą petycję:

proszę o zreformowanie projektowanej przez Panią reformy oświaty, czyli zaprzestanie walki z gimnazjami – wycofanie się z ich likwidacji.

Nie zamierzam Pani przedstawiać uzasadnienia do tej petycji, czytaj: przedstawiać „oczywistych oczywistości”.

Zamierzam natomiast przedstawić samorządom koncepcję minimalizacji (neutralizacji?) skutków Pani walki z gimnazjami, co w konsekwencji sprowadzi się do tego, że Pani walka z gimnazjami zostanie zastąpiona „Pani walką z wiatrakami”. Wprawdzie twierdzi Pani, że „nie można wygrać z wiatrakami, ale ja wygrałam”, to jednak walka z tymi wiatrakami – likwidacją gimnazjów będzie w efekcie Pani donkiszoterią.

Przy tej okazji proponuję: 5 lat – szkoła podstawowa, 3 lata – gimnazjum, 4 lata – liceum ogólnokształcące, 5 lat – technikum, 3 lata – szkoła branżowa I stopnia (czytaj: zasadnicza szkoła zawodowa), 3 lata – szkoła branżowa II stopnia (czytaj: technikum na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej) i tak dalej.

Oświadczenie: wyrażam zgodę na upublicznienie mojego imienia i nazwiska.

W oczekiwaniu na odpowiedź
i merytoryczną reakcję na petycję
z wyrazami szacunku
/-/
dr Bogdan Stępień

> powrót