Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Wniosek do p. Anny Zalewskiej ws. oceny skutków finansowych jej reformy oświaty

2016-11-04, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

Dok. sygn. - BS.w.36.2016
Od: Bogdan Stępień
Do: Minister Edukacji Narodowej
       Pani Anna Zalewska

Dnia 04 listopada 2016 r.

Szanowna Pani Minister,

      Działając społecznie i w interesie publicznym oraz na podstawie art. 2 ust. 1 i 2 oraz art. 10 - ustawy o dostępie do informacji publicznej, uprzejmie wnioskuję, jako autorki projektu ustaw: Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe oraz Prawo oświatowe, o przedstawienie mi szczegółowych kalkulacji oceniających skutki finansowe (w tym metodologii i odpowiednich założeń) wprowadzenia reformy oświaty a przedstawionych w dokumencie http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12289957/12379182/12379183/dokument253173.pdf na stronie 7 i 8. Wnioskowane dane/informacje powinny być na tyle szczegółowe, abym mógł na ich podstawie dokonać audytu – ocenić rzetelność kwot przedstawionych na str. 7 i 8 ww. dokumentu.

Wnioskowane informacje proszę przesłać bez zbędnej zwłoki na adres bogdan[at]iar.pl.

Z poważaniem,
/-/
dr Bogdan Stępień

Uzupełnienie do ww. wniosku:

Dok. sygn. - BS.w.36a.2016
Od: Bogdan Stępień
Do: Minister Edukacji Narodowej
       Pani Anna Zalewska

Dnia 04 listopada 2016 r.

Szanowna Pani Minister,

      W uzupełnieniu do mojego wniosku z dnia 04 listopada 2016 r., o sygn. BS.w.36.2016 proszę o:

      jeżeli Pani uzna, że wnioskowane informacje w ww. wniosku nie należą do kategorii informacji publicznych, o których mowa w ustawie o dostępie do informacji publicznych, to proszę o wydanie stosownej decyzji administracyjnej, którą będę mógł przedstawić w skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Z poważaniem,
/-/
dr Bogdan Stępień

> powrót