Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Zalewska chce dobić targu z samorządami kosztem nauczycieli?

2016-11-21, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

Temat bardzo gorący, bo niewielu nauczycieli o tym wie, co się szykuje!

O tym temacie nie wie: tak szefostwo ZNP, jak i szefostwo NSZZ Solidarność - Oświata, bo na ich stronach nie ma dotychczas żadnych w tej sprawie informacji, to tym bardziej nie ma z ich strony żadnych reakcji.

Sprawa jest wyjątkowo ważna dla nauczycieli, bo pożal się Boże pani ministra edukacji narodowej, która poprzez likwidację gimnazjów, nie tylko chce ich zmusić do kupienia sobie rowerów a na zimę sani, żeby jeździli po całej swojej gminie aby złapać sobie cały etat (tu trochę, tam trochę, ...), to jeszcze chce im zabrać art. 30a i 30b ustawy - Karta Nauczyciela (KN): przepis konstytucyjny - orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 lipca 2013 r. sygn. sprawy K 13/10.

W projekcie ustawy wprowadzającej ustawę Prawo oświatowe przedstawionej przez MEN dnia 3 listopad 2016 r. Stałemu Komitetowi Rady Ministrów, w art. 4 pkt. 8 czytamy, że uchyla się art. 30a i art. 30b w ustawie - Karta Nauczyciela. Uchylenie tych przepisów ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy (patrz art. 363 pkt 2 projektu ustawy).

W uzasadnieniu do wprowadzonej - już po konsultacjach społecznych i opiniowaniu przez różne podmioty ww.projektu ustawy - zmiany w ww. zakresie, czytamy: [...] uchyla się przepis art. 30a i 30b ustawy – Karta Nauczyciela dotyczący obowiązku dokonywania przez organy prowadzące corocznej analizy ponoszonych wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz możliwości dokonania przez regionalne izby obrachunkowe kontroli wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli".

Jeżeli ktoś uważa, że ww. uzasadnienie w zakresie likwidacji art. 30a i 30b ustawy - KN jest uzasadnieniem, to powinien natychmiast zmienić leki lub co najmniej istotnie zmiejszyć ich dawkę. Jednocześnie powinno się zrobić porządek z/w Ministerstwie (de)Edukacji Narodowej, bo jak można pisać takie rzeczy (bzury) i nazywać je uzasadnieniem.

Ww. projekt wraz z proponowaną likwidacją ww. przepisów - art. 30a i 30b ustawy - KN, a dotyczących osiągania średnich wynagrodzeń nauczycieli w poszczególnych samorządach, dnia 14 listopada 2016 r. trafił do Sejmu i nadano mu już druk sejmowy nr 1031.

Żeby ww. proponowane zmiany (likwidacja art. 30a i 30b ustawy - KN) mogły dotyczyć już roku 2017, czego się domaga, pożal się Boże, polonistka po profilu matematyczno- fizycznym z Dolnego Śląska (koleżanka brokerki z Dolnego Śląska), to najpóźniej dnia 19 (a być może nawet 18) grudnia 2016 r. ww. ustawa musiałaby być opublikowana/ ogłoszona. To jednak oznacza nieprawdopodobne tempo prac w Sejmie i Senacie nad ustawami wywracającymi cały system edukacji w Polsce. Czy to jest możliwe? Nie takie cuda zdarzały się już i to nie tylko za rządów PiS, ale i za rządów PO-PSL, bo partyjniaki to partyjniaki, zagłosują, jak jeden na komendę swego dowódcy; jak ZOMO-wcy i tajniaki - jak kazali im pałować, to jeden przez drugiego pałował i to każdego, kto był w zasięgu ich pał, niejeden z nas pamięta to jeszcze z autopsji (ja pamiętam Rynek Główny w Krakowie, Centrum N-H, kościół w Bieńczycach i inne tam pomniejsze miejsca/akcje, gdzie nas pałowano, polewano, gazowano, ...).

Najbliższe planowane posiedzenia Sejmu i Senatu, i wchodzące w rachubę w zakresie omawianego problemu:

  1. 31 posiedzenie Sejmu VIII kadencji: 29, 30 listopada, 1 i 2 grudnia 2016 r.
  2. 32 posiedzenie Sejmu VIII kadencji: 13, 14, 15 i 16 grudnia 2016 r.
  3. 32 posiedzenie Senatu IX kadencji: 14, 15 i 16 grudnia 2016 r.

Z przedstawionego wyżej kalendarza posiedzeń Sejmu i Senatu wynika, że w najlepszym przypadku, od zatwierdzenia przez Sejm i Senat ww. ustawy na jej podpisanie przez Pana Prezydenta i ogłoszenie, będzie tylko (aż?) 4 lub 5 dni, bo ustawa nie może działać wstecz! To jednak oznacza, że Pan Prezydent nie będzie miał Konstytucją zagwarantowanego 21-dniowego terminu na podpisanie tej ustawy.

Jeżeli Pan Prezydent podpisze tę ustawę w takim terminie, jaki wynika z powyższych wywodów, to będzie to jakieś szaleństwo, w wykonaniu oczywiście przez samego Pana Prezydenta - 222 strony ustawy wprowadzającej ustawę Prawo oświatowe + 159 stron ustawy Prawo oświatowe podpisać maksymalnie w 4 do 5 dni!

Z powyższego można również wywnioskować, że PiS będzie chciał postawić Pana Prezydenta "pod ścianą" poprzez ograniczenie mu konstytucyjnego prawa (art. 122 ust. 2 Konstytucji RP) do możliwości podpisania ustawy w terminie 21 dni od jej przedstawienia. Czy Pan Prezydent da się PiS-owi "sterroryzować"?

Dodatkowo proponuję zapoznać sie z dwoma artykułami pana Krzysztofa Sługockiego o likwidacji art. 30a i 30b ustawy - Karta Nauczyciela:

  1. A jednak MEN majstruje przy art. 30a - projekt art. 236 na rok 2016,
  2. "uchyla się art. 30a" - w nowym projekcie zmian prawa oświatowego.

> powrót