Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Wniosek do MEN ws. ręcznego ustalania wskaźnika korygującego - Di

2016-11-28, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

Dok. sygn. - BS.w.39.2016
Od: Bogdan Stępień
Do: Minister Edukacji Narodowej
       Pani Anna Zalewska

Dnia 28 listopada 2016 r.

Szanowna Pani Minister,

    Z przeprowadzonych analiz dostępnych mi danych, w tym danych SIO - wg stanu wrzesień’2015, wynika, że 23 samorządy realizujące gminne zadania oświatowe wspierane w ramach subwencji oświatowej i obejmujące wyłącznie gminy wiejskie lub gminy wiejskie i miasta do 5 tys. w zakresie ww. zadań miało wskaźnik korygujący Di poniżej jedności.

    Pytanie: dlaczego ww. gminom pomimo tego, że jako organy prowadzące zobowiązane z mocy prawa do prowadzenia odpowiednich typów szkół i prowadzące je, MEN ustaliło im wskaźnik Di niższy niż dla Gminy Hanna, która nie prowadziła żadnej szkoły, czy też innej placówki oświatowej, do prowadzenia których była zobowiązana z mocy prawa?

    Oprócz powyższego, ale i w związku z powyższym oraz działając społecznie i w interesie publicznym oraz na podstawie art. 2 ust. 1 i 2 oraz art. 10 - ustawy o dostępie do informacji publicznej uprzejmie wnioskuję, o przedstawienie mi uzasadnienia do ustalenia wskaźnika korygującego Di w projekcie rozporządzenia ws. sposobu podziału części oświatowej subwencji na rok 2017 na poziomie 1, dla gmin typu Gmina Hanna, które nie prowadzą żadnej szkoły i/lub innej placówki oświatowej.

Wnioskowane informacje proszę przesłać bez zbędnej zwłoki na adres bogdan[at]iar.pl.

Z poważaniem
/-/
dr Bogdan Stępień

> powrót