Home
Wyszukiwarka
Aktualności
Zapowiedź
Opracowania
Wyniki z egzaminów
Oferta szkoleniowa
Klienci
Referencje
Aplikacja AKO
Pobieranie SWN demo
Oferta cenowa SWN
IAR poleca
Forum dyskusyjne
Kontakt
 
    
 

Kardynalny absurd Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Finansów

2016-12-05, autor: Bogdan Stępień                                                                  > powrót
© Copyright. Cytowanie/powoływanie się jest dozwolone jedynie z podaniem autora i źródła - pełnego odnośnika!

    Wkrótce minie 6 lat kiedy postawiłem twierdzenie na temat tego, jak należy rozumieć art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorianego (JST). W oparciu o to twierdzenie wykazałem, że kwota subwencji oświatowej ustalona w ustawie budżetowej na rok 2012 była zaniżona o około 1.5 mld zł.

    W owym czasie wielokrotnie zwracałem się z wnioskami w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej tak do MF, jak i do MEN o przedstawienie mi metodologii ustalania przez nie kwoty ww. subwencji. Moje starania o pozyskania tych informacji okazały się bezskuteczne.

    Tej jesieni postanowiłem wrócić do tematu i tym razem zmusić MEN i MF do przedstawienia mi odpowiednich informacji. To, że MEN i MF w sposób nieprawidłowy rozumieją art. 28 ust.1 ww. ustawy, bo prowadzący do absurdów, to dla mnie sprawa oczywista. W tej chwili jestem na etapie wymuszenia na MEN i MF przedstawienia mi odpowiednich danych do tego, aby wykazać powyższe.

Poniżej jeden w tej sprawie wniosków do MEN:

Dok. sygn. - BS.w.40.2016
Od: Bogdan Stępień
Do: Minister Edukacji Narodowej
       Pani Anna Zalewska

Dnia 05 grudnia 2016 r.

Szanowna Pani Minister,

    Działając społecznie i w interesie publicznym oraz na podstawie art. 2 ust. 1 i 2 oraz art. 10 - ustawy o dostępie do informacji publicznej uprzejmie wnioskuję, o przedstawienie mi następującej informacji publicznej:

  1. Ile wynosiły średnioroczne liczby etatów nauczycielskich - wg ich stopni awansu zawodowego, na podstawie, których MEN ustalało lub uwzględniało je w procesie kalkulacji kwoty części oświatowej subwencji ogólnej w ustawie budżetowej na lata 2010-2017 - wg art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (JST)?

  2. Jaka jest podstawa prawna - wg MEN, uwzględnienia wg MEN-owskiego sposobu ustalania średniorocznych liczb etatów, o których mowa w pkt. 1, w zakresie kalkulacji części subwencji, o której mowa wyżej?

  3. W jaki sposób i w jakiej wysokości średnioroczne liczby etatów, o których mowa w pkt. 1, wpływały na ustalanie wysokości części subwencji, o której mowa w pkt. 1?

  4. Przedstawienie oceny zgodności z prawem: ustalania średniorocznych liczb etatów, o których mowa w pkt. 1 oraz ich wpływu (uwzględniania) przy kalkulowaniu części subwencji, o której mowa w pkt. 1 - sposobu oraz wysokości, o których mowa w pkt. 3.

Wnioskowane informacje proszę przesłać bez zbędnej zwłoki na adres bogdan[at]iar.pl.

Z poważanim
/-/
dr Bogdan Stępień

> powrót